top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Bình An Thật


“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Đặc điểm sự bình an của Chúa là gì? Sự bình an ấy khác với sự bình an của thế gian ra sao? Tại sao Chúa bảo môn đệ đừng bối rối và sợ hãi? Làm thế nào để có sự bình an thật?

Chúa Giê-xu đang tâm tình với môn đệ về sự ra đi của Ngài, Ngài hứa ra đi để sắm sẵn một chỗ cho họ; Ngài dạy họ yêu mến Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài; Ngài hứa sẽ ban Chúa Thánh Linh là Đấng An Ủi họ (câu 1-26). Giờ đây, Ngài hứa ban cho môn đệ một điều mà thế gian không có được, đó là sự bình an thật. Trước hết Chúa phán “Ta để sự bình an lại cho các ngươi.” Sự bình an chính là gia tài Chúa để lại trước khi ra đi. Chúa phán tiếp “Ta ban sự bình an ta cho các ngươi.” Chẳng những sự bình an Ngài để lại nhưng Ngài cũng ban cho họ, và Ngài nhấn mạnh đó là “sự bình an Ta,” sự bình an của chính Chúa. Thế gian cũng đem đến sự bình an cho con người nhưng có được bình an hay không là tùy hoàn cảnh. Khi nghịch cảnh bủa vây thì bình an biến mất, thay vào đó là bối rối và sợ hãi. Còn sự bình an Chúa ban cho không giống như vậy, mà là một trong những mỹ đức của trái Thánh Linh nở rộ trong lòng người tin và nhận lãnh Chúa Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Đây là sự bình an thật và là sự bình an của Chúa Thánh Linh ban cho từ bên trong nên bền vững và không lệ thuộc hoàn cảnh. Hơn nữa, Chúa Giê-xu sắp lên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại nên sự bình an của Ngài ban cho môn đệ chính là sự an bình trong tâm hồn vì họ được thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi, cho nên dù bên ngoài có ra sao thì trong lòng vẫn an bình thanh thản với Chúa. Đó là lý do Chúa căn dặn môn đệ: “Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an. Hằng ngày những tin tức đây đó luôn đem đến cho con người nhiều bối rối và sợ hãi cho tương lai mù mịt của mình. Ai cũng mong ước được bình an nhưng “Chúng nó rịt vít thương cho con gái dân Ta cách sơ sài, nói rằng: Bình an, bình an! Mà không bình an chi hết” (Giê-rê-mi 8:11). Là con cái Chúa, chúng ta cần sống đầu phục Chúa Thánh Linh để bông trái bình an của Chúa tràn ngập trong lòng, từ đó, chúng ta cũng có thể đem sự bình an thật đến cho nhiều người khác, vì không có sự bình an thật nếu không nhận lãnh từ nơi Chúa.

Bạn đang sống bình an hay đang bối rối và sợ hãi?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì sống giữa cảnh đời bất an, con luôn tìm được bình an thật trong Chúa. Xin giúp con cũng biết giới thiệu sự bình an của Chúa đến cho nhiều người chung quanh con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

73 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page