top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Con Trẻ Hay Người Trưởng Thành


“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy… Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tính xác thịt ăn ở như người thế gian sao?”(câu 1, 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những tín hữu tại Cô-rinh-tô là người trưởng thành hay vẫn còn là con trẻ trong Chúa? Bằng chứng nào nói lên điều này? Làm thế nào để biết mình là người trưởng thành trong Chúa?

Ước ao của người cha thuộc linh Phao-lô là muốn nhìn thấy nơi những người con thuộc linh của mình được tăng trưởng mỗi ngày. Ông nhẫn nhục trông chờ điều đó theo thời gian, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, rồi đến ba năm. Tưởng rằng sau ngần ấy thời gian thì những người con thuộc linh của ông tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tăng trưởng và sản sinh những bông trái của sự sáng láng, bông trái Thánh Linh của những đời sống trưởng thành. Nhưng ông đã hoàn toàn thất vọng khi những người mà ông đang hướng đến trong bức thư là những “người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ”(câu 1). Sứ đồ Phao-lô có quá vội vàng khi đưa ra kết luận này không? Hoàn toàn không. Bởi vì chính trong vòng họ đã có những biểu hiện không tương xứng với đời sống của một Cơ Đốc nhân trưởng thành, nhưng lại bày tỏ ra những bông trái của xác thịt “ghen ghét và tranh cạnh” (câu 3). Đây là lý do xảy ra sự chia rẽ giữa vòng họ. Những tín hữu tại đây có đủ thời gian để tăng trưởng tâm linh nhưng họ đã lười biếng ăn nuốt thức ăn thiêng liêng, để rồi sau bao nhiêu năm họ vẫn là những con đỏ trong Đấng Christ, là người xác thịt đi theo sự lèo lái của dục vọng xác thịt.

Có lẽ không ai lại tự cho rằng mình là những con đỏ non dại trong Đấng Christ. Vấn đề quan trọng không phải chúng ta cảm nhận thực trạng chúng ta như thế nào, nhưng chúng ta đã bày tỏ những điều gì trong đời sống theo Chúa của chúng ta mỗi ngày. Nếu người khác nhìn thấy trong đời sống chúng ta sau nhiều năm tháng chỉ nẩy nở ra những bông trái “…gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ,say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21), thì điều đó cho biết rằng chúng ta vẫn là những con đỏ khờ dại, những người còn bản chất xác thịt, tinh thần thế gian. Xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận tra xét lại chính đời sống mình, để xem “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22) có là bông trái sản sinh trong đời sống của chúng ta hay không.

Bạn tự nhận mình là con trẻ hay người trưởng thành trong Chúa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con tấm lòng yêu mến Lời Chúa và sống với Lời Chúa mỗi ngày để con được nên người trưởng thành trong Chúa, sản sinh ra trong đời sống thuộc linh của con những bông trái của sự sáng láng, làm vinh quang Danh Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

103 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page