top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Người Trồng, Người Tưới, Ai Quan Trọng?


“Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người trồng hạt giống đức tin cho những tín hữu tại Cô-rinh-tô? Ai là người đã chăm sóc hạt giống đức tin ấy? Vai trò của ai quan trọng hơn ai? Cơ Đốc nhân cần có thái độ đúng đắn như thế nào với người “trồng” và người “tưới” trong Hội Thánh?

Trong hành trình truyền giáo của mình, chính Sứ đồ Phao-lô đã gieo trồng hạt giống Phúc Âm đến với những tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô. Tiếp theo đó, họ được ông A-bô-lô chăm sóc đời sống đức tin. Vì thế, có sự so sánh công việc của Sứ đồ Phao-lô giống như một người gieo, “trồng”; và công việc của ông A-bô-lô như một người đã “tưới.” Vai trò của ai quan trọng hơn ai? Trước tiên, chúng ta cần khẳng định rằng vai trò của Sứ đồ Phao-lô hay của ông A-bô-lô đối với sự tăng trưởng đức tin của tín hữu Cô-rinh-tô đều rất quan trọng. Bởi vì thông qua những người Chúa dùng này mà những tín hữu tại Cô-rinh-tô được hướng dẫn để đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Phủ nhận hoàn toàn công khó của họ là điều không đúng đắn; còn so sánh vai trò của ai quan trọng hơn ai thì sẽ rơi vào tình trạng chia phe phái, vì sẽ có những người ủng hộ Sứ đồ Phao-lô nên cho rằng ông trổi hơn, quan trọng hơn ông A-bô-lô; và ngược lại, cũng sẽ có những tín hữu cảm nhận rằng ông A-bô-lô giảng dạy tốt hơn, có công khó nhiều hơn vì gắn bó với họ, nên vai trò của ông quan trọng hơn Sứ đồ Phao-lô. Mỗi người theo quan điểm, lập luận riêng của mình nên đã hình thành hai nhóm người xưng nhận đối lập nhau: “Ta là môn đệ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô” (câu 4).

Sứ đồ Phao-lô mong muốn giãi bày rõ ràng để những tín hữu Cô-rinh-tô nhận định đúng đắn vai trò của những người được Đức Chúa Trời dùng để giúp cho đời sống tâm linh của họ được tăng trưởng. Dù với công việc khác nhau, nhưng mỗi người đều là công cụ trong tay Đức Chúa Trời, được Ngài sai phái, sử dụng theo mục đích của Ngài, nhằm đem lại ích lợi chung cho công việc Nhà Chúa. Khi nhận thức đúng đắn vai trò mà Đức Chúa Trời đặt để cho từng người, cũng như từ vai trò ấy, Đức Chúa Trời dùng để đem đến ích lợi cho con dân Ngài, thì chúng ta sẽ thấy rằng việc ủng hộ người này, bài trừ người khác là việc làm không đúng do bản tính xác thịt xui khiến. Nếu cư xử như thế thì không gì khác gì những người thế gian thường làm. Suy nghĩ bè phái như các tín hữu Cô-rinh-tô là điều không đáng có trong Hội Thánh ngày trước cũng như ngày nay.

Hội Thánh của bạn có tình trạng giống như vậy không? Bạn góp phần gì để xóa bỏ tình trạng chia rẽ đó?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con không phải là tác nhân gây chia rẽ, nhưng cứ hết lòng thực hiện công tác Chúa giao cách trung tín để qua đó giúp ích cho đời sống đức tin của anh chị em con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page