top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ánh Sáng Của Sự Sống


“Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát trình bày viễn cảnh của người ác ra sao? Tại sao người ác không có ánh sáng của sự sống? Con người đi trong sự sáng của Chúa Giê-xu thì sẽ nhận được kết quả gì? Làm thế nào con dân Chúa có thể đi trong ánh sáng của sự sống?

Sau những lời trách móc ông Gióp không nghe theo những ý kiến của mình và các bạn (câu 1-4), ông Binh-đát trình bày cho ông Gióp về hậu quả hay viễn cảnh của người gian ác. Ông so sánh đời sống người ác như ánh sáng yếu dần theo thời gian. “Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi, ngọn lửa của hắn không chói nữa. Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn, ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn” (câu 5-6). Ánh sáng tượng trưng cho sự sống, và bóng tối tượng trưng cho sự chết. Ánh sáng người ác mong manh, cuộc sống của người ác cũng yếu dần. Ánh sáng trong trại người ác sẽ mờ đi, cuộc đời người ác không còn sự sống, không còn hy vọng. Xưa bước chân của người ác vững chắc, giờ đây lảo đảo, ngả nghiêng. Bước chân người ác sẽ yếu đi, những mưu chước của họ sẽ bị đánh đổ vì những bước chân của người ác đã bị mắc vào các bẫy trên đường. Các loại bẫy khác nhau đã tiêu diệt bước chân của người ác làm cho họ không thể thoát khỏi. Con đường người ác dẫn đến diệt vong (Thi Thiên 1:6). Ông Binh-đát đang vẽ nên bức tranh của một người không có ánh sáng của sự sống.

Chúng ta suy nghĩ đến con người sống trong thế gian như đang đi trong bóng tối. Tội lỗi đã làm cho con người mệt mỏi, tuyệt vọng. Nhân loại càng vùng vẫy để mong thoát khỏi đầm lầy tội lỗi, thì càng lún sâu vào tội lỗi. Trong sự tuyệt vọng của con người, vì yêu tội nhân Chúa Giê-xu đã đến thế gian, ban cho con người ánh sáng và sự sống. Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Khi ánh sáng đến thì bóng tối liền tan biến. Khi con người có sự sáng, thì chẳng đi còn trong nơi tối tăm, không còn vướng vào những bẫy tội ác quấn lấy chân. Chúa Giê-xu không những là ánh sáng cho con người thấy tội lỗi để ăn năn, nhưng chính Ngài còn là sự sống. Khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, Ngài sẽ biến hóa chúng ta từ tội nhân thành thánh nhân. Chúng ta thoát khỏi con đường diệt vong, mà đến con đường sự sống vĩnh cửu Chúa ban. Cuộc đời của những người tin nhận Chúa Giê-xu sẽ thoát khỏi bóng tối tuyệt vọng, có ánh sáng của sự sống, và có hy vọng đời đời.

Bạn có bền lòng theo Chúa, đi trong sự sáng và sự sống của Chúa chưa?

Cảm tạ Chúa Giê-xu đã đến thế gian, ban ánh sáng của sự sống cho nhân loại và chính con. Xin cho con từ bỏ con đường tối tăm và đi trong sự sáng của Chúa. Xin cho con vững tin nơi Chúa và hướng đến sự sống đời đời Chúa ban.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page