top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Thương Là Mệnh Lệnh


“Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ Đồ Giăng nhắc lại mệnh lệnh nào (câu 11)? Tại sao ông Ca-in giết em mình? Động cơ nào thúc đẩy chúng ta yêu thương anh chị em mình? Bạn được nhắc nhở thế nào?

“Vả, lời rao truyền… là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau” (câu 11). Nếu so sánh với câu 23 của phân đoạn Kinh Thánh này, thì“lời rao truyền” tương đương với “điều răn” hay mệnh lệnh. Yêu thương là một mệnh lệnh bắt buộc chứ không phải là sự tùy chọn. Nói cách khác, không yêu thương là vi phạm mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, là phạm tội. Nhiều người cảm thấy an lòng khi không làm hại ai nhưng cũng không sống tích cực để yêu thương người khác. Đừng quên rằng lối sống thờ ơ, không yêu thương là có tội. Mác 3:1-6 viết về câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành cho người teo tay trong ngày Sa-bát, nhưng người Pha-ri-si không hài lòng. “Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi” (câu 5). “Cứng cỏi” trong nguyên nghĩa là “ngu dại” và “nhẫn tâm.” Thiếu lòng yêu thương khiến cho những người hiểu biết trở nên ngu dại và nhẫn tâm. Cho dù chúng ta là ai, hiểu biết Kinh Thánh bao nhiêu, làm đến chức vụ nào, nhưng nếu không yêu thương thì chúng ta trở cũng nên ngu dại, làm cho Chúa buồn lòng.

Mệnh lệnh yêu thương có “từ lúc ban đầu.” Tình yêu là nền tảng, là căn bản, và là điểm xuất phát của niềm tin Cơ Đốc. Khởi đầu của Phúc Âm là tình yêu, và mãi mãi cũng là tình yêu. Để minh họa cho mệnh lệnh và đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về sự thiếu tình yêu, Sứ đồ Giăng đã nhắc lại câu chuyện ông Ca-in (Sáng Thế Ký 4) và khẳng định hành động gian ác của ông Ca-in xuất phát từ đời sống để tội lỗi cai trị. Ông giết em mình vì “việc làm của người là dữ.” Ông Ca-in không thuộc về Đức Chúa Trời, ông thuộc về ma quỷ, do đó ông không thể sống cuộc đời yêu thương.

Ông Ca-in đại diện cho những đời sống không có Chúa và do đó cũng không có tình yêu. Giống như ông Ca-in, thế gian này không thuộc về Đức Chúa Trời nên cũng sẽ sống cuộc đời ghen ghét, và đó là điều không có gì phải ngạc nhiên (câu 13). Cơ Đốc nhân cần nhận biết yêu thương là mệnh lệnh phải tuân giữ để quyết sống yêu thương theo Lời Chúa dạy.

Bạn có nhận biết sống yêu thương là mệnh lệnh phải tuân giữ không?

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con thờ ơ, vô cảm với những anh chị em chung quanh con. Xin tình yêu Chúa chan chứa trong con để con sống cuộc đời yêu thương làm Chúa vui lòng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page