top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Thương Là Dấu Hiệu Sự Sống


“Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Dấu hiệu của một người kinh nghiệm sự sống từ Đức Chúa Trời là gì? Một người không yêu thương anh chị em thì chứng tỏ điều gì? Số phận của người này sẽ ở tại đâu (câu 15)? Hãy tra xét lại đời sống đức tin của mình, bạn thật sự có sự sống chăng?

Mỗi nhãn hàng hóa đều có một dấu hiệu, vậy điều gì đặc trưng cho “nhãn hàng” Cơ Đốc? Điều gì là dấu hiệu của một người thật sự thuộc về Chúa Giê-xu? Phải chăng đó là hình ảnh con cá thường được dán trên xe, hoặc thập tự giá trên dây chuyền đeo trước ngực, hoặc những câu Kinh Thánh treo trong nhà…? Câu trả lời của Sứ đồ Giăng thật rõ ràng, dấu hiệu của một người “vượt khỏi sự chết qua sự sống” chính là “yêu anh em mình.” Đây không chỉ là dấu hiệu để thế gian nhận biết chúng ta là con cái Chúa (Giăng 13:35), mà còn để chúng ta thẩm định đức tin của chính mình.

Tình yêu thương là dấu hiệu của sự sống mới trong Chúa. Nói cách khác, chúng ta phải thuộc về Chúa, đã được tái sinh để có thể sống cuộc đời yêu thương. Tình yêu dù là mệnh lệnh của Chúa (I Giăng 3:11), nhưng khi chúng ta thật sự thuộc về Ngài, thì đó không còn là điều bị ép buộc phải làm, nhưng chúng ta yêu thương người khác vì có một sự sống mới đang tuôn chảy trong chúng ta. Người không yêu thương người khác là người chết về tâm linh (câu 14b). Cơ Đốc nhân nào không để cho nguyên tắc yêu thương của Chúa điều khiển cuộc đời mình thì người đó dù thuộc về Chúa nhưng không bao giờ thấy sự sống Chúa tuôn chảy qua mình, không làm vinh Danh Chúa, không thấy giá trị cuộc đời mình, không sống thỏa lòng, và không có niềm vui đích thực.

Trong câu 15, Sứ đồ Giăng nhắc lại sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 5:21-22. Dưới mắt Đức Chúa Trời, về phương diện đạo đức, ghét anh chị em mình và giết người là tương đương nhau vì cả hai đều muốn loại trừ người khác. Sự khác biệt duy nhất của việc ghét anh chị em mình và giết người là hành động được bày tỏ ra bên ngoài khác nhau, nhưng thái độ bên trong thì hoàn toàn giống nhau. Người sống cuộc đời không yêu thương, và việc ghen ghét người khác trở nên lối sống của họ, là người chưa được cứu – chưa được cứu chứ không phải không được cứu. Một Cơ Đốc nhân thật thì khác, vì có dấu hiệu sự sống bên trong nên có thể có những lúc nóng giận, ganh ghét anh chị em mình, nhưng chúng ta sẽ được Chúa Thánh Linh cáo trách, có những tranh chiến trong lòng khiến cho chúng ta phải ăn năn xưng tội và tha thứ, để tiếp tục sống yêu thương.

Bạn có cảm thấy dấu hiệu sự sống của Chúa trong bạn không?

Lạy Chúa, xin tuôn đổ tình yêu của Chúa qua con để tràn đến với những người chung quanh. Xin cho con bày tỏ dấu hiệu sự sống mới mà Chúa ban cho con qua nếp sống yêu thương anh chị em mình.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

7 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page