top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Sống Đời Đời


“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát trình bày về hậu quả người làm ác và không biết Chúa thế nào? Kết quả cuối cùng của họ ra sao? Lý luận của ông Binh-đát nhắc nhở bạn vấn đề nghiêm túc nào của đời người?

Ông Binh-đát trình bày cho ông Gióp về hậu quả của người bất công và người không biết Đức Chúa Trời phải gánh chịu (câu 21). Ông nói về sự bất an luôn theo đuổi người gian ác. Sự bất an này đến từ bốn phía, đến từ sự đói kém, từ thiên tai (câu 11-15). Nhà trại là nơi trú ẩn cho người tìm sự bình an cũng bị cướp đi, và người bị đày đi đến “vua của sự kinh khiếp,” ám chỉ đến sự chết (câu 14). Tiếp theo, ông Binh-đát nói về sự tuyệt vọng của người gian ác (câu 16-20). Ông Gióp dùng hình ảnh một cây bị đốn vẫn có thể đâm chồi khi có đủ độ ẩm, khi cây bị cắt nhánh, nó sẽ khô héo, hay vào mùa đông, cành cây có thể rụng hết lá, nhưng nếu gốc cây còn sống, đến mùa xuân, cây lại đâm cành và sinh bông kết trái (Gióp 14:7-11); nhưng ở đây, ông Binh-đát nói ngược lại, ông khẳng định người gian ác như cây rễ đã khô héo, không sống lại được (câu 16). Người gian ác bị tiêu diệt khỏi thế gian, bi đuổi vào bóng tối, con cháu họ không còn, những sự nghiệp, di sản của họ cũng dần tan đi. Người gian ác không còn đường giải thoát, hoàn toàn tuyệt vọng và đi vào sự chết vĩnh viễn. Đó là lý luận của ông Binh-đát nhằm khuyến cáo ông Gióp với dụng ý rằng nếu ông không ăn năn thì hậu quả sẽ không tránh khỏi.

Chúng ta biết những điều ông Binh-đát nói nếu áp dụng vào hoàn cảnh của ông Gióp thì hoàn toàn sai, động cơ và cách trình bày trong trường hợp này cũng không đúng đối với bạn mình. Tuy nhiên, qua lập luận của ông Binh-đát về hậu quả của người gian ác và của người không biết Chúa cũng nhắc nhở chúng ta một vấn đề nghiêm túc. Đó là con người phải đối diện với hai số phận cho đời sau, sống đời đời hoặc hư mất đời đời. Con đường duy nhất để con người có được sự sống đời đời là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời Chúa phán: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). Khi tin Chúa Giê-xu, chúng ta thoát khỏi con đường diệt vong mà đến với con đường hy vọng; thoát khỏi sự chết và sự phán xét trong ngày Chúa trở lại, và có sự sống vĩnh cửu.

Bạn có tin chắc mình có sự sống đời đời và niềm hy vọng trong Chúa không? Tại sao?

Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn bảo vệ, che chở con, cho con sự bình an dù trong cơn hoạn nạn. Tạ ơn Chúa vì trong Chúa con có hy vọng và sự sống đời đời Ngài ban cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page