top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Thương Chân Thành


“Giô-na-than thương yêu Đa-vít như mạng sống mình vậy, nên khiến Đa-vít lại thề nữa” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít đang trong hoàn cảnh như thế nào? Hoàng tử Giô-na-than làm gì cho ông Đa-vít? Tình bạn giữa hai người ra sao? Do đâu mà Hoàng tử Giô-na-than có tình yêu thương chân thành với ông Đa-vít như vậy? Bạn học được gì về tình yêu chân thành qua câu chuyện này?

Vì lòng ganh tị, Vua Sau-lơ muốn diệt trừ ông Đa-vít để bảo toàn ngai vàng của mình khiến ông Đa-vít phải trốn chạy khỏi sự truy sát của Vua Sau-lơ. Hoàng tử Giô-na-than là bạn thân của ông Đa-vít. Ông biết rõ bạn mình không làm gì sai hay đáng tội để bị vua cha giết. Vì thế, Hoàng tử Giô-na-than tìm mọi cách để giúp người bạn mà ông yêu thương nhất thoát khỏi sự truy sát của Vua Sau-lơ. Tình bạn giữa Hoàng tử Giô-na-than và ông Đa-vít là tấm gương nổi bật về một tình bạn chân thành, hết lòng yêu thương nhau. Hoàng tử Giô-na-than đang đứng giữa hai áp lực, một bên là vua cha và một bên là bạn thân. Theo lẽ thường tình thì ông phải đứng về phía cha mình, sẵn sàng bênh vực cha và mưu hại ông Đa-vít. Điều đó cũng ích lợi cho việc kế vị ngôi vua của ông sau này nữa. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, Hoàng tử Giô-na-than quyết định đứng ra bênh vực công lý và bảo vệ bạn mình vì ông biết rõ ý Chúa và vâng phục. Ông biết rằng Đức Giê-hô-va là Đấng công bình, Ngài sẽ bảo vệ đầy tớ Ngài là ông Đa-vít. Cho nên ông đã vâng phục Chúa, không ngại nguy hiểm, sẵn sàng trả giá để tìm cách bảo vệ bạn. Sự hy sinh này xuất phát từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ông xin Chúa làm chứng cho giao ước của hai người (câu 12), và tình yêu thương chân thành dành cho bạn mình, vì “Giô-na-than yêu thương Đa-vít như chính mạng sống mình” (câu 17a).

Vì sự tôn kính dành cho Đức Chúa Trời và tình yêu thương của cả hai người, Hoàng tử Giô-na-than và ông Đa-vít, khiến họ có thể yêu thương, quý mến nhau thật lòng, không vụ lợi, và chân thành với nhau dù giữa hoàn cảnh nguy khốn. Chỉ bởi lòng kính sợ Chúa và vâng phục ý muốn của Ngài mà họ mới có thể giữ trọn giao ước cách trung thành với nhau trong những tháng ngày sau đó. Tình bạn giữa hai người là một hình ảnh tuyệt đẹp về mối quan hệ bạn bè với tình yêu thương chân thành khi có Chúa là trọng tâm của đời sống. Cả hai đối xử chân thành với nhau là vì cả hai đều trung thành với Chúa. Nếu chúng ta kính sợ Chúa và giữ sự trung tín với Ngài thì chúng ta phải biết đối xử với bạn bè bằng tình yêu thương chân thành, không lừa dối hay phản trắc nhưng luôn giữ sự chân thành trong tình bạn.

Bạn có đối xử với anh chị em mình bằng tình yêu thương chân thành không?

Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thành tín với con. Xin dạy con biết kính sợ Chúa, trung thành với Ngài và có mối quan hệ chân thành với bạn bè và với những người chung quanh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page