top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu


“Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ê-díp-tô, có nghe tiếng kêu la của chúng tại bên Biển Đỏ” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này kể về giai đoạn lịch sử nào của người Ít-ra-ên? Những phép lạ mầu nhiệm nào Chúa đã làm cho họ trong giai đoạn này? Người Ít-ra-ên nhìn thấy Chúa là Đấng như thế nào qua những phước hạnh Ngài ban cho tổ phụ họ? Điều lớn lao nào Chúa đã làm mà bạn muốn kể với gia đình mình hôm nay?

Nếu từ câu 5-8 nhắc về đức tin của ông Áp-ra-ham, về giao ước giữa Chúa và ông, thì trong phân đoạn này lại đề cập đến đức tin của một dân tộc, về giao ước giữa Chúa và dân tộc đó tại chân núi Si-na-i. Từ đó, dân tộc này chính thức trở thành tuyển dân của Chúa, tuyển dân Ít-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6). Qua đó, chúng ta thấy được từ hành trình đức tin của một người đến hành trình đức tin của cả một dân tộc. Đó là lý do mà người Ít-ra-ên chứng thực rằng Chúa đã làm thành Lời Ngài hứa với ông Áp-ra-ham. Trong hành trình đức tin của tổ phụ người Ít-ra-ên, có những sự kiện mang dấu ấn lịch sử mà bất kỳ người Ít-ra-ên nào cũng phải ghi khắc trong lòng. Mỗi người dân Ít-ra-ên đều không được phép quên sự kiện tổ phụ họ từng bị người Ai Cập ức hiếp và đày ải, nhưng bởi lòng thương xót lớn và quyền năng vĩ đại mà Chúa đã đoái hoài và giải thoát họ ra khỏi vùng đất ấy cách diệu kỳ. Người Ít-ra-ên cũng không được phép lãng quên cách Chúa đã dẫn dắt và chu cấp cho tổ phụ họ trong hoang mạc. Đôi khi chúng ta cảm thấy khó hiểu tại sao người Ít-ra-ên cứ phải nhắc đi nhắc lại những điều cũ kỹ như vậy trong suốt cả Kinh Thánh. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi, nếu không có sự kiện vượt Biển Đỏ, nếu không có những trụ mây và trụ lửa trong suốt những tháng ngày rong ruổi trên hoang mạc, thì đó còn có phải là dân tộc Ít-ra-ên nữa không? Chính vì thế, mà người Ít-ra-ên luôn kể cho con cháu mình nghe những câu chuyện vượt thời gian ấy. Đây là cách người Ít-ra-ên thể hiện lòng biết ơn Chúa và giúp đỡ hậu tự mình luôn đi trong đường lối của Đấng đã giải cứu dân tộc họ.

Trên hành trình theo Chúa của mỗi người, chúng ta luôn nhận được ơn thương xót lớn lao và quyền năng cứu giúp vô biên từ Chúa. Mỗi người, mỗi gia đình sẽ có mỗi câu chuyện khác nhau về việc Chúa đã làm những điều tuyệt diệu dành cho mình. Và chúng ta nên học theo cách của người Ít-ra-ên là hãy ghi lại những câu chuyện ấy, hãy kể và làm chứng lại cho gia đình mình, cho con cháu mình. Những câu chuyện sống động ấy sẽ là sự khích lệ lớn cho con cháu, nhằm giúp hậu tự của chúng ta luôn đi trong đường lối của Chúa và tiếp tục kinh nghiệm Chúa nhiều hơn.

Bạn có thường kể lại những ơn phước Chúa cho con cháu của mình nghe không?

Tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành mà Ngài đã làm cho cuộc đời con. Xin dạy con luôn khắc ghi ơn Chúa, luôn nói về ơn Chúa cho gia đình và những người chung quanh con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page