top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bí Quyết Tăng Trưởng Đức Tin


“Hiện nay Ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích Chúa Giê-xu nói trước với môn đệ về những việc sẽ xảy đến để làm gì? Đức tin của môn đệ thế nào khi những lời Chúa nói được ứng nghiệm? Ngày nay bạn cần làm gì để được tăng trưởng đức tin nơi Chúa?

Chúa Giê-xu nói với các môn đệ trong câu 29 rằng những lời Ngài nói với họ trước khi việc chưa xảy ra để khi họ chứng kiến việc xảy ra thì sẽ tin. Chúa đã dành thời gian trước khi lên thập tự giá để dạy dỗ rõ ràng và đầy đủ với môn đệ nhiều điều về sự thương khó Ngài phải chịu, về sự chết của Ngài như thế nào, về sự sống lại vinh quang của Chúa sau khi chịu chết trên cây thập tự ra sao, về sự thăng thiên về cùng Cha, và cả sự tái lâm của Ngài nữa. Tất cả những điều đó Chúa muốn môn đệ cần chú ý và ghi nhớ để khi mọi sự xảy đến thì họ nhớ lại rằng Chúa đã nói trước cho họ rồi, và lúc ấy họ sẽ tin lời Ngài. Chúa Giê-xu sẽ xa lìa môn đệ bằng sự chết trên cây thập tự và sự chôn trong phần mộ. Nhưng chính những điều đó sẽ giúp cho đức tin của môn đệ được tăng trưởng. Trước đây, họ tin và theo Chúa như đi theo một ra-bi, một vị thầy đáng kính trọng, nhưng Chúa cho biết khi Chúa sống lại thì họ sẽ tin Chúa là Đức Chúa Trời.

Ngày nay, Chúa Giê-xu đã về cùng Cha, và chúng ta đang ở trong thời kỳ chờ đợi Chúa trở lại. Chúng ta không còn được nghe lời Chúa dạy trực tiếp như các môn đệ ngày trước, nhưng Chúa đã ban Lời Ngài cho mỗi con dân Ngài, đó là Kinh Thánh. Đức tin của các môn đệ ngày trước được vững vàng nhờ vào việc họ lắng nghe Lời Chúa phán, ghi nhớ Lời Chúa dạy và chú ý đến sự ứng nghiệm của Lời Chúa. Chúng ta cũng sẽ được tăng trưởng đức tin khi chúng ta đọc và học Lời Chúa mỗi ngày. Chẳng những đọc và học, nhưng chúng ta cần ghi nhớ sự dạy dỗ của Chúa để làm theo, qua đó, chúng ta nhận biết quyền năng của Lời Chúa tác động và ứng nghiệm trên đời sống chúng ta, trên Hội Thánh Chúa và trên thế giới chính xác thể nào. Nhờ đó, đức tin của chúng ta sẽ luôn được tăng trưởng. Càng học Lời Chúa, đức tin càng tăng trưởng. Chúa muốn chúng ta tin Chúa, tăng trưởng đức tin và sống hữu ích cho Chúa chứ không phải chỉ làm một tín nhân non trẻ mãi. Hãy nhớ: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105). Xin đừng ai có Kinh Thánh trong tay nhưng lại không có Lời Chúa trong lòng, để rồi dù tin Chúa lâu năm mà vẫn mãi là con đỏ thuộc linh.

Bạn có đọc, học, và sống với Lời Chúa mỗi ngày không?

Tạ ơn Chúa đã ban Lời Ngài cho con. Xin giúp con ưu tiên tìm cầu Lời Chúa, sống với Lời Chúa mỗi ngày để đức tin con được tăng trưởng và cuộc đời con hữu ích cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


42 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page