top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Satan Chẳng Có Quyền Chi


Nghe

Giăng 14:29-31

“Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến; người chẳng có chi hết nơi Ta. Nhưng thế gian phải biết rằng Ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn” (câu 30-31).

Câu hỏi suy ngẫm: Kế hoạch loại trừ Chúa Giê-xu được Sa-tan tiến hành như thế nào? Tại sao Chúa nói Sa-tan chẳng có thẩm quyền chi trên Ngài hết? Bài học khích lệ bạn thế nào khi đang còn sống giữa thế gian mờ tối này?

Sa-tan đã bước vào lòng ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nên dù ông đang dự Lễ Vượt Qua với Chúa và các sứ đồ, nhưng sau khi đã nhận bánh, ông vội bước ra khỏi phòng đi vào trong bóng đêm để đến với các thầy tế lễ mặc cả công giá bán Thầy mình (Giăng 13:27-30). Kế hoạch của Sa-tan tưởng chừng như rất hoàn hảo. Chúa sẽ bị ông Giu-đa chỉ điểm và bị bắt. Ngài sẽ bị xử án và nhận án phạt đóng đinh trên cây thập tự. Kế hoạch của Sa-tan khiến Chúa chịu vô cùng đau đớn từ thể xác đến tinh thần bởi bị chính môn đệ Ngài yêu thương phản bội. Thế nhưng Chúa phán: “Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến; người chẳng có chi hết nơi Ta.” Vua chúa thế gian này là Sa-tan, tuy nó có một số quyền năng nhưng nó không thể biết được rằng, nó chẳng có thẩm quyền gì trên Chúa Giê-xu (câu 30b). Mọi điều sẽ xảy đến đều được Chúa Giê-xu nói trước với môn đệ. Chúa khẳng định Ngài đang làm theo kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Cha truyền bảo chứ không phải Ngài rơi vào bẫy của Sa-tan. Chúa Giê-xu đã từ bỏ mọi sự, xuống trần làm người và vâng phục chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Cha cho đến chết (Phi-líp 2:6-8). Vì vậy, việc Chúa Giê-xu sẽ bị bắt, sẽ chịu thống khổ, chịu chết, chịu chôn, mục đích là để toàn nhân loại phải nhận biết rằng Ngài yêu mến và vâng phục Cha trọn vẹn.

Hiện nay, Sa-tan và bè lũ của nó vẫn còn đang hoành hành trên thế gian mờ tối này với sự cho phép của Chúa (Ê-phê-sô 6:12), đến thời điểm của Ngài, chúng sẽ bị hình phạt đời đời. Nhiều lúc chúng ta thấy dường như điều ác vẫn thắng hơn điều thiện; người ác và người không tin Chúa lại được hanh thông hơn con dân Chúa; người yêu Chúa sao vẫn gặp hoạn nạn thử thách nặng nề… Chúa Giê-xu phán: “Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ” (Ma-thi-ơ 10:29-31). Hãy vui sống trong tinh thần vững tin rằng mọi biến cố trên cuộc đời chúng ta đều nằm trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời.

Bạn thường đối phó với hoạn nạn thử thách xảy đến với mình như thế nào?

Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài thêm sức mạnh cho con vui sống và đương đầu với mọi thử thách trăm bề xảy đến. Xin cho con cứ vững tin nơi chương trình của Ngài trên cuộc đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Trial

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page