top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Công Khó Trong Chúa Không Vô Ích


“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vai trò của ông và cả ông A-bô-lô trước mặt Chúa như thế nào? Cụm từ “đều không ra gì” trong câu 7 có nghĩa gì? Ai làm cho đức tin con dân Chúa lớn lên? Bạn được khích lệ ra sao trong sự phục vụ Chúa?

Trong sự phục vụ Chúa, mỗi người một công việc, Sứ đồ Phao-lô cho biết “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới”(câu 7), nhưng cả hai đều ý thức rằng họ chỉ là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Cả hai đều hướng đến một mục đích chung là gây dựng đức tin cho con dân Chúa. Điều tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô cho những tín hữu tại Cô-rinh-tô biết rằng dù rằng công khó của ông hay của ông A-bô-lô rao giảng Phúc Âm, giảng dạy Lời Chúa cho họ, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho đời sống tâm linh họ tăng trưởng. Điều này được ông lặp lại trong hai câu 6 và 7 liên tiếp để nhấn mạnh đến vai trò của ông và của ông A-bô-lô, cũng như giúp cho tín hữu thấy rõ hơn quyền năng tác động của Đức Chúa Trời trong quá trình tăng trưởng tâm linh của một tín hữu. Vì thế, đối tượng họ cần quan tâm hướng đến là Đức Chúa Trời chứ không phải con người. Trong thực tế, họ đã đặt trọng tâm chú ý sai đối tượng nên dù trải qua thời gian dài, đời sống tâm linh họ vẫn còn là “người xác thịt và con đỏ trong Đấng Christ.”

Cụm từ “đều không ra gì” trong câu 7 không có nghĩa là công khó của “người trồng, kẻ tưới” là vô ích, chẳng tác dụng gì, nhưng vị sứ đồ muốn nhấn mạnh rằng cả ông cũng như ông A-bô-lô đều không phải là người quan trọng, mà chính Đức Chúa Trời, Đấng làm cho anh em được trưởng thành, mới quan trọng. Rồi ông nói tiếp: “Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau,” mỗi người tùy theo những điều mình đã thực hiện sẽ nhận lãnh được phần thưởng nơi Đức Chúa Trời (câu 8).

Trong sự phục vụ Chúa, không hiếm những lúc chúng ta phải rơi vào tâm trạng buồn bã và tổn thương từ chính những “người con thuộc linh” mà chúng ta chăm sóc. Dù thế nào, cũng hãy nhớ rằng Chúa luôn quan tâm, ghi nhận từng điều nhỏ nhất chúng ta đã làm vì lòng yêu kính Ngài. Chúa hứa với chúng ta lời đầy khích lệ rằng: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Có bao giờ bạn nản lòng vì công tác bạn đang phục vụ Chúa không được cảm thông chia sẻ không?

Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài khích lệ con trung tín, sốt sắng dấn thân cho công việc Chúa mỗi ngày càng hơn, không chỉ vì để đón nhận phần thưởng nhưng biết rằng Chúa luôn ghi nhận những công khó của con vì Danh Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page