top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cuộc Sống Mới


“Pha-ra-ôn hay việc đó, thì tìm giết Môi-se; nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn, dừng chân tại xứ Ma-đi-an, và ngồi gần bên một cái giếng” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se bắt đầu cuộc sống mới ở Ma-đi-an như thế nào? Bạn thấy gì về sự tể trị của Đức Chúa Trời qua cuộc sống mới của ông Môi-se? Bạn rút ra bài học ứng dụng nào trong cuộc sống?

Ma-đi-an là vùng đất rất khô cằn và biệt lập nằm phía Đông Nam núi Si-na-i, ở phía Trung Tây của Ả-rập, bên sườn núi phía Đông của Biển Đỏ. Hoàn cảnh sống của ông Môi-se đột ngột thay đổi; cách biệt với người thân và bạn bè, không quyền lực và địa vị, không tài sản và nhà cửa, ông hoàn toàn cô đơn. Ông tìm đến một giếng nước, có lẽ do đang khát hoặc muốn gặp gỡ người ta để xem có ai thuê mình làm công không vì ông cần kiếm sống. Ông Môi-se có lòng nghĩa hiệp và công chính, bênh vực cho những cô gái chăn chiên bị ức hiếp. Đức Chúa Trời là công chính, Ngài mong đợi mỗi con dân Ngài sử dụng những ân tứ của mình để bênh vực người cô thế, yếu đuối. “Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần người bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người góa bụa” (Ê-sai 1:17).

Là một hoàng tử từng được phục vụ đến chân tơ kẽ tóc nhưng ông Môi-se đã tử tế xách nước cho bầy chiên của các thiếu nữ uống. Lòng nghĩa hiệp và tử tế giúp ông có được cảm tình của ông Rê-u-ên. Trước tiên, ông Rê-u-ên đãi ông Môi-se một bữa ăn bày tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân, sau đó cho ông Môi-se chỗ ở tạm thời, và rồi một thời gian sau, ông Môi-se trở thành con rể trong nhà của ông. Lòng biết ơn người đã giúp mình đem lại kết quả được yêu mến, trân quý, và tiếp tục được giúp đỡ. Ông Rê-u-ên nhờ lòng biết ơn mà có được một chàng rể quý. Ông Môi-se cũng được vợ Sê-phô-ra và con trai Ghẹt-sôn nhờ ơn thương xót của Chúa.

Dù ông Môi-se đã tự ý giết người Ai Cập, Chúa cũng đã gìn giữ mạng sống của ông, cho ông biết việc đã bị lộ đúng thời điểm để chạy trốn khỏi sự truy sát của vua Ai Cập. Ngài ban cho ông có một gia đình nơi đất khách để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngài đặt ông làm người chăn chiên để dạy dỗ và tôi luyện ông. Thật không dễ từ một hoàng tử trở nên một người chăn chiên chỉ trong một ngày mà ông Môi-se thay đổi được các thói quen của mình để thích nghi với hoàn cảnh mới. Có những bài học Chúa dạy mà chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được qua những thử thách khó khăn. Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, chúng ta cần tin cậy nơi Chúa toàn năng và mong đợi những điều tốt lành, sự giải cứu, sự rèn tập của Chúa trong hoàn cảnh đó.

Bạn đã học được bài học nào trong hoàn cảnh khó khăn nhất của bạn?

Cảm tạ Chúa về mọi điều Chúa ban cho cuộc đời con trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh. Cầu xin Chúa cho con sẵn lòng bênh vực người cô thế, giúp đỡ người có cần, và khiêm nhường phục vụ người khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page