top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tột Đỉnh Của Sự Tha Thứ


“Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (câu 34a).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong cơn đau đớn tột cùng trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cất tiếng cầu nguyện điều gì? Lời cầu nguyện cho thấy tấm lòng của Chúa đối với tội nhân như thế nào? Bạn học được điều gì qua tấm lòng của Chúa?

Hãy hình dung cảnh ngộ của Chúa Giê-xu lúc này: Sau khi bị đánh đòn, bị ép lê bước đến đồi Sọ, bị đóng đinh giữa hai tên cướp, bị chế giễu, nhục mạ,… nhưng Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, lại cất tiếng cầu xin Đức Chúa Trời, không phải cho mình nhưng cho chính những người giết Ngài. “Lạy Cha, xin tha cho họ…,” đó là những lời đầu tiên của Ngài khi bị treo trên thập tự giá. Bốn sách Phúc Âm ghi lại cả thảy bảy lời nói của Chúa Giê-xu khi bị đóng đinh. Lời đầu tiên này, chỉ có trong Phúc Âm Lu-ca, là lời cầu xin của sự yêu thương, tha thứ dành cho những người tội lỗi. Thật kinh ngạc! Khi thế gian thù ghét Ngài, khi đoàn dân đông hét lên, “Hãy đóng đinh hắn,” thì Ngài cầu xin sự tha thứ cho họ. Khi những người lính La Mã cười cợt trước sự đau đớn của Ngài, nhẫn tâm chia nhau áo xống của Ngài thì Ngài lại quan tâm đến họ. Có tình yêu nào lớn hơn, có sự tha thứ nào lớn hơn là tha thứ cho những người thù ghét mình? Tột đỉnh của sự thù ghét lại dẫn đến tột đỉnh của sự tha thứ! Đây là điều thế gian không thể hiểu nổi. Chúa có thể tha thứ đến tột độ như vậy vì đã yêu thương tột độ những con người tội lỗi. Ngài đã chết thế họ để họ được Đức Chúa Trời tha thứ. Vì Cha của Ngài yêu thương họ đến nỗi đã sai Con Một đến thế gian chịu chết vì người có tội (Giăng 3:16), Ngài cũng yêu thương những người tội lỗi như Cha vậy.

Nếu phải liệt kê những người đã góp phần đưa Chúa Giê-xu lên thập tự giá có lẽ chúng ta sẽ kể ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, các lãnh đạo tôn giáo Do Thái, ông Bôn-xơ Phi-lát, đoàn dân đông…, nhưng thật thiếu sót nếu quên rằng chính chúng ta cũng góp phần đưa Chúa Giê-xu đến thập tự giá. Chính những tội lỗi của chúng ta cũng đã khiến Ngài phải chịu chết.

Chúng ta nhớ đến nỗi thống khổ của Chúa Giê-xu với lòng biết ơn tình yêu và sự tha thứ tột đỉnh của Ngài dành cho chính mình. Chúng ta ăn năn và cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi còn trong đời sống mình. Chúng ta học sống theo gương tha thứ, yêu thương của Chúa, ngay cả với những người ghét bỏ, bắt bớ, sỉ nhục chúng ta, để những người hiện “không biết mình đang làm gì,” những người không biết mình đang chối bỏ Chúa Cứu Thế sẽ có cơ hội biết đến sự tha thứ của Ngài.

Bạn cầu nguyện với Chúa điều gì trong mùa Thống Khổ Phục Sinh này?

Tạ ơn Chúa vì sự yêu thương và tha thứ tột đỉnh của Ngài đối với những tội lỗi của con. Xin thêm sức cho con để con sống theo gương yêu thương, tha thứ của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page