top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhìn Thấy Chúa Giê-xu Phục Sinh


“Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao hai môn đệ này buồn bã? Ai đã cùng đi và nói chuyện với họ mà họ không nhận biết? Nhờ đâu mà sau đó họ nhận biết Chúa Giê-xu? Có điều gì ngăn trở bạn nhìn thấy Chúa Giê-xu Phục Sinh đang ở cùng bạn?

Hai môn đệ trên đường đi từ Giê-ru-sa-lem đến làng Em-ma-út đang cảm thấy vô cùng buồn bã. Mọi hy vọng dường như đã chết cùng với vị Thầy yêu dấu của họ ba ngày trước. Họ đã đặt nhiều hy vọng nơi Chúa Giê-xu, mong Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến để giải cứu Ít-ra-ên, và họ thấy Ngài là vị tiên tri đầy quyền phép (câu 19). Nhưng rồi niềm hy vọng của họ sụp đổ khi thấy Ngài bị hành hình đầy sỉ nhục như một tội phạm trên cây thập tự (câu 20). Họ đã nghe những người phụ nữ nói về ngôi mộ trống, nghe về các thiên sứ cho biết Ngài đang sống (câu 22-23), họ cũng nghe vài người khác nói khi đi đến mộ, phù hợp với lời những người kia nói nhưng không thấy Ngài đâu cả (câu 24).

Dù đã nghe nhiều điều về sự sống lại của Chúa Giê-xu nhưng khi chưa thấy được Ngài, chưa gặp được Ngài, hai môn đệ này vẫn cảm thấy vô vọng dù Ngài đã sống lại rồi. Thậm chí Ngài còn đi cùng họ, nói chuyện với họ, nhưng bởi do mất niềm hy vọng, họ đã không thấy Ngài. Chúa Giê-xu vẫn luôn yêu thương, không bỏ mặc họ trong cảm giác vô vọng. Nhờ lời dạy dỗ của Ngài, nhờ bữa ăn thông công với những cử chỉ quen thuộc, nhờ sự soi sáng của Ngài, họ đã nhận ra Ngài. Khi được Chúa soi sáng để hiểu ra mọi sự, lòng họ không còn vô vọng nữa, thay vào đó là sự nóng cháy vì biết rằng Ngài chính là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa qua Cựu Ước. Chúa Giê-xu được sai đến để chịu chết, ngày thứ ba phải sống lại từ cõi chết để đem đến sự tha tội cho nhân loại (câu 47), và Ngài đang ở trong sự vinh quang (câu 26). Nhưng khi họ nhận biết sự hiện diện của Chúa thì Ngài lại biến mất. Ngay trong giờ đó, họ đi về Giê-ru-sa-lem để gặp các môn đệ khác và nói: “Chúa thật đã sống lại” (câu 34).

Chúa Giê-xu đã sống lại nhưng đôi khi trong những khó khăn, thử thách của mình, chúng ta không nhìn thấy Ngài. Khi không tin rằng Đức Chúa Trời đang tể trị mọi sự và Ngài có chương trình tốt đẹp cho những thử thách của mình – như Ngài đã có chương trình tốt đẹp cho sự thống khổ của Chúa Giê-xu – thì chúng ta sẽ dễ lắm đánh mất hy vọng và không thể thấy được sự hiện diện của Ngài. Chúa Giê-xu đã chịu đau đớn, chịu chết nhưng Ngài đã sống lại, được vinh quang và hiện đang ở cùng mỗi chúng ta (Ma-thi-ơ 28:20).

Bạn có cảm nhận được sự ở cùng của Chúa Giê-xu, thấy được Chúa Phục Sinh đang ở cùng mình trong mùa Phục Sinh này dù hoàn cảnh có ra sao không?

Lạy Chúa Giê-xu Phục Sinh, xin cho con luôn nhìn thấy sự hiện diện của Ngài trong đời sống con, để con cảm nhận trọn vẹn niềm vui Chúa Phục Sinh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


21 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page