top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lòng Yêu Thương Sốt Sắng


“Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra lời cảnh tỉnh nào trước khi đưa ra lời khuyên về sự yêu thương? Ông kêu gọi phải có lòng yêu thương như thế nào? “Sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” có nghĩa gì? Làm thế nào để chúng ta yêu thương nhau sốt sắng?

Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh tỉnh độc giả rằng “sự cuối cùng của muôn vật đã gần” để khuyên chúng ta phải khôn ngoan nhận biết điều đó trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện. Tiếp theo, điều ông nhấn mạnh trong lời khuyên của mình là “phải có lòng yêu thương sốt sắng.” Ông dùng chữ “Nhất là” cho thấy sự cần thiết và quan trọng của tình yêu thương giữa chúng ta đối với nhau. Lòng yêu thương của chúng ta phải thật sốt sắng, có nghĩa là chúng ta phải yêu nhau thiết tha, nhiệt thành, và chung thủy. Tình yêu đó đòi hỏi năng lực chứ không phải chỉ là cảm xúc. Một tình yêu sốt sắng là tình yêu bao gồm cả sức lực, trí tuệ, và tinh thần của người thể hiện tình yêu. Chúng ta phải yêu người khác bằng cả sức mạnh của mình thì mới có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của người đó, chấp nhận người đó như chính con người của họ. Và nhờ đó chúng ta mới có thể yêu được người khó yêu và thậm chí yêu cả kẻ thù mình (Ma-thi-ơ 5:44).

Sứ đồ Phi-e-ơ cũng cho biết “sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.” Câu này không có ý nói tình yêu là phải dung túng tội lỗi, hoặc bỏ qua kỷ luật, hoặc thoát khỏi hình phạt của Chúa… Nhưng có ý nói rằng khi chúng ta yêu thương một người bằng tình yêu thật và hết lòng thì chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho người đó với sự nhẫn nhục và chịu đựng chính con người họ. Chúa Giê-xu cũng vì yêu mà Ngài đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta để qua sự chết của Ngài mà tội lỗi chúng ta được “che đậy” trước Đức Chúa Trời. Tình yêu của Chúa sẵn sàng yêu và chấp nhận chúng ta dù chúng ta xấu xa, không xứng đáng. Năng lực của tình yêu vượt lên trên mọi khuyết điểm và tội lỗi của con người.

Vị vua khôn ngoan nhất thế gian đã viết: “Sự ghen ghét xui điều cãi lộn, song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm” (Châm Ngôn 10:12). Nếu chúng ta đặt tình yêu lên hàng đầu trong mọi mối quan hệ của mình thì các mối quan hệ đó sẽ trở nên ngọt ngào và đẹp đẽ biết bao. Cầu xin Chúa đặt để trong chúng ta tình yêu của Ngài, để tình yêu mà chúng ta dành cho anh chị em mình và những người chung quanh sẽ là tình yêu bằng cả tấm lòng, tâm trí, và năng lực của mình; tình yêu sẵn lòng chấp nhận lỗi lầm của nhau và sẵn sàng tiếp đãi nhau mà không cằn rằn (câu 9).

Bạn đã thật sự yêu anh chị em mình bằng tình yêu sốt sắng chưa?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu con dù con không xứng đáng. Xin ban cho con tình yêu của chính Ngài và năng lực để con có thể yêu người khác cách sốt sắng, hết lòng dù họ có như thế nào.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

91 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page