top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Năng Lực Của Tình Yêu - Cũ


Nghe

I Giăng 2:7

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu; điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng gọi độc giả của ông là gì? Điều này có ý nghĩa gì với họ và với chúng ta ngày nay? Vì sao ông gọi sự giảng dạy của ông là “điều răn cũ”? Yếu tố nào xác nhận một người tin nhận Chúa và đầu phục Chúa thật?

Sứ đồ Giăng gọi độc giả là “kẻ rất yêu dấu.” Cụm từ này không chỉ về những người bạn bình thường, nhưng là những anh em cùng niềm tin, cùng chia sẻ sự liên hiệp với Đấng Christ, và cùng ở trong cộng đồng của sự sống thuộc linh mới trong Đấng Christ. Cơ Đốc nhân là những “kẻ rất yêu dấu” vì Đức Chúa Trời đã yêu họ như Ngài đã yêu Chúa Giê-xu và gọi Chúa Giê-xu là “Con Yêu Dấu” (Ma-thi-ơ 3:17) và “Người Được Lựa Chọn” (Lu-ca 9:35). Hơn thế nữa, Cựu Ước đã chỉ ra mối liên hệ gần gũi giữa tình yêu thiên thượng và sự tuyển chọn thiên thượng (Phục Truyền 7:6-7). Do đó, khi bày tỏ tình yêu với anh chị em trong Chúa, chúng ta nhận ra tình yêu và sự chọn lựa của Chúa ban cho mình, và làm cho cộng đồng chúng ta có khả năng và tràn đầy tình yêu.

Không khó để nhận ra “điều răn” Sứ đồ Giăng giảng dạy tại đây là tình yêu thương. Ông gọi đó là “điều răn cũ,” ngụ ý những gì ông giảng dạy không phải là những ý tưởng hoặc sáng tạo mới của ông, nhưng ông chỉ là người nhắc lại, truyền đạt lại mệnh lệnh của Chúa

Giê-xu. Tình yêu thương là sứ điệp chính yếu mà Chúa Giê-xu từng rao giảng (Ma-thi-ơ 22:37-40). Hơn thế nữa, tình yêu thương là “điều răn cũ” vì đây là điều răn được dạy xuyên suốt Kinh Thánh (Lê-vi Ký 19:18; Thi Thiên 133:1-2) và là bản tính của Đức Chúa Trời. Đó là lý do Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Vì ai yêu người lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp” (Rô-ma 13:8b).

Tuy nhiên, Sứ đồ Giăng cũng nhấn mạnh rằng “điều răn” mà ông rao giảng là những điều mà “anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu” và “là lời anh em đã nghe.” Điều răn này là một điều cơ bản, một nền tảng cốt yếu, một điều không thể thiếu trong đời sống theo Chúa, nên đã được dạy cho Cơ Đốc nhân ngay khi họ mới tiếp nhận Chúa. Ông muốn nhắc cho các tín hữu nhớ rằng khi họ quyết định thuộc về Chúa, cũng đồng nghĩa với việc họ cam kết vâng theo luật pháp Chúa, yêu Chúa, và yêu người khác. Nói cách khác, sống yêu thương là yếu tố xác nhận một người tin nhận Chúa thật, và là yếu tố trung tâm của sự đầu phục của tất cả những người ở trong Chúa Giê-xu.

Bạn đã học và thực hành điều răn yêu thương của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ con là “người được yêu” và luôn nhận biết càng hơn tình yêu lớn lao Chúa đã ban cho con, để từ đó con có thể bày tỏ tình yêu với anh chị em trong cộng đồng đức tin mà Chúa đang đặt để con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Love

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page