top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Cứ Ở Trong Ta


“Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng hình ảnh nào trong câu 4 để ví sánh với một môn đệ không kết quả cho Chúa? Cứ ở trong Chúa là gì và kết quả ra sao? Trong trường hợp nào Cơ Đốc nhân giống như nhánh nho không dính vào gốc nho?

Lời Chúa Giê-xu dạy trong câu 2 cho thấy có hai loại nhánh nho ở trong cây nho, nhánh không kết quả và nhánh kết quả. Nhánh không kết quả thì phải bị chặt bỏ, và nhánh kết quả thì được tỉa sửa, tẩy sạch để được sai trái hơn. Tiếp theo trong câu 4, Chúa nói thêm một trường hợp nhánh nho không dính vào gốc nho. Có thể nhánh nho này vì một lý do nào đó không thật sự gắn liền với thân nên không nhận đầy đủ nhựa sống từ gốc nho, do đó không thể nào đơm bông kết trái. Không có cành nho nào có thể tự ra trái nếu không nhận được dưỡng chất từ thân cây. Lời Chúa khẳng định: “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi.” Chúa Giê-xu luôn sẵn lòng ban sức sống của Ngài cho chúng ta khi chúng ta cứ ở trong Ngài. Cứ ở trong Chúa là có mối liên hệ bền chặt với Chúa và Lời Chúa, và luôn giữ mối liên hệ bền chặt ấy liên tục không gián đoạn. Con dân Chúa cần Lời Chúa để đời sống được thanh tẩy (câu 3); và ở trong Chúa để đời sống được nuôi dưỡng bằng chính Chúa là Nguồn Sống (câu 4).

Ơn Chúa dư đầy và tình yêu Chúa sâu rộng luôn sẵn ban cho sự sống phong phú của Ngài để chúng ta phục vụ Chúa có kết quả, chỉ cần một điều kiện là chúng ta cứ ở trong Ngài. Chúng ta thường cầu nguyện xin Chúa ở cùng con, nhưng ở đây Chúa Giê-xu dạy rằng nếu chúng ta cứ ở trong Chúa thì kết quả tất yếu là được Chúa ở trong chúng ta. Lắm lúc chúng ta nghĩ rằng với khả năng, trí tuệ, và nỗ lực của mình có thể làm được việc này việc nọ cho Chúa mà quên đi điều vô cùng quan trọng là cứ ở trong Chúa. Khi cứ ở trong Chúa thì Chúa sẽ vui dùng chúng ta để đem lại kết quả cho Ngài. Chúa cảnh báo “nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được.”

Chúa Giê-xu luôn muốn chúng ta cứ ở trong Ngài để nhận được sự sống và sự sống dư dật của Ngài ban cho (Giăng 10:10) hầu cho đời sống chúng ta chẳng những luôn kết quả nhưng còn kết quả nhiều hơn, như nhánh nho luôn sai trái khi dính vào gốc nho vậy. Nên nhớ, chúng ta sẽ không nhận được điều gì từ Chúa nếu chúng ta không cứ ở trong Ngài.

Bạn cần làm gì để cứ được ở trong Chúa luôn?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con dựa vào sức riêng để phục vụ Ngài. Xin cho con luôn gắn bó với Lời Chúa và luôn giữ mối liên hệ với Ngài qua sự tương giao, thờ phượng để đời sống con kết quả nhiều hơn cho Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page