top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hướng Đến Giá Trị Đời Đời


“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha nói gì về những hạnh phúc và thành quả của người làm ác? Bạn suy nghĩ thế nào khi thấy người ác được thịnh vượng trong đời này? Bạn quyết tâm thay đổi gì qua bài học hôm nay?

Từ xưa đến nay, con người thường có khuynh hướng tìm đến giá trị hiện tại có tính chất tạm thời hơn là tìm đến giá trị đời đời trong tương lai. Ông Xô-pha nói hạnh phúc của người làm ác từ xưa đến nay không bền lâu. Ông cho rằng dù người ác có reo ca đắc thắng, thì niềm hoan lạc đó cũng “không lâu,”“chỉ một lúc” mà thôi (câu 5). Dù người ác có tài ba, sự kiêu ngạo của họ có cao lên tận trời, chạm đến các tầng mây, thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt đời đời, không còn lưu lại dấu vết (câu 6-7). Những thành quả của người ác thì nay còn, mai mất, qua đi như giấc chiêm bao hay dị tượng ban đêm, ngay cả nơi họ ở cũng chẳng còn ai thấy (câu 9). Dù người ác dù có lắm của nhiều tiền, thì con cháu cũng sẽ làm tiêu tan sự nghiệp; dù có sức lực khỏe mạnh như trai trẻ thì cũng không thoát được sự chết (câu 10-11). Ông Xô-pha chứng minh cho quan điểm “Kẻ ác khác nào rơm rác gió thổi bay đi” (Thi Thiên 1:4).

Nhiều khi trên đường đời chúng ta thấy người ác không suy tàn mà họ còn thịnh vượng. Chúng ta cũng tìm đến Chúa và đặt câu hỏi như Tiên tri Giê-rê-mi: “Sao đường lối những kẻ ác được thịnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn? (Giê-rê-mi 12:1b). Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, Đấng Công Bình, Ngài sẽ xét đoán mọi người trong ngày cuối cùng (II Cô-rinh-tô 5:10). Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đấng Yêu Thương, cho dù là tội nhân thì Chúa vẫn luôn yêu thương và cho họ cơ hội ăn năn.

Là con dân Chúa, mục đích sống của chúng ta phải hướng đến sự cứu rỗi đời đời của linh hồn mình. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Cho dù người ác trong thế gian có địa vị cao trọng, lắm của, nhiều tiền tới đâu đi nữa thì khi qua đời cũng chẳng đem theo được gì. Dù người ác chưa bị hình phạt trong đời này, thì họ sẽ phải gánh chịu hình phạt đời đời trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta không hòa theo cách sống của người ác để tìm tư lợi, làm sai Lời Chúa dạy, mà cần phải hướng mục đích đời mình về những giá trị đời đời nơi thiên đàng vĩnh cửu. Đó mới chính là hạnh phúc thật và bền vững của chúng ta.

Bạn đang hướng mục đích đời mình về sự thành tựu ở đời này hay sự cứu rỗi linh hồn vĩnh cửu?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc con. Cầu xin Chúa hướng mục đích đời con đến sự sống đời đời. Xin cho con sống ngay lành theo lời dạy của Chúa mỗi ngày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page