top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vật Liệu Xây Trên Nền Đức Tin


Câu gốc: “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra” (câu 12-13a).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai nhóm vật liệu xây dựng trên nền đức tin mà Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh mang ý nghĩa gì? Kết quả khác nhau ra sao? Đời sống đức tin bạn được xây dựng bằng “vật liệu” nào?

Sứ đồ Phao-lô nhờ ơn Đức Chúa Trời ban, nên ông đã đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô gieo hạt giống đức tin trong tấm lòng của họ như những mảnh ruộng đã được Đức Chúa Trời cày xới (câu 9); và ông lập nền tảng cho đời sống đức tin của họ trên sự thông biết về Đức Chúa Giê-xu Christ và công tác cứu chuộc của Ngài. Sau khi Sứ đồ Phao-lô đã lập nền móng như một tay thợ khéo, thì có những người khác sau ông tiếp tục công trình xây cất trên nền tảng đức tin ấy. Ngoài ông A-bô-lô, ông Phi-e-rơ, còn có nhiều người khác đã thực hiện công tác xây dựng đời sống đức tin cho những tân tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô lại cho biết những người thực hiện công tác dạy dỗ đã có sự chọn lựa những “vật liệu” có giá trị không giống nhau. Những “vật liệu” để xây dựng trên đời sống đức tin của những tín hữu tại đây được ông ví sánh như“vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ” (câu 12).

“Vàng, bạc, bửu thạch” là những vật liệu bền vững và có giá trị cao, đó là những giáo lý đúng đắn dựa trên sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Còn “gỗ, cỏ khô, rơm rạ” là những vật liệu dễ hư mục và dễ cháy, là những giáo lý sai lạc gây hại cho đức tin của con dân Chúa. Tình trạng này dẫn những tín hữu tại Cô-rinh-tô đến tình trạng tranh cạnh, chia rẽ, không cư xử với nhau như điều Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Cho nên Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng “ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.”

Nếu đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân được xây bằng vật liệu quý là Lời Chúa thì sẽ có giá trị tốt đẹp, đức tin vững vàng và ích lợi cho Chúa. Tuy nhiên, vì bất cứ lý do hay mục đích nào khác mà những “thợ xây” không trung tín dùng Lời Đức Chúa Trời để dạy dỗ, nuôi dưỡng đời sống đức tin của tín hữu, nhưng lại thêm vào đó những ý tưởng của chính mình, sự khôn ngoan của thế tục… thì chắc chắn đời sống của tín hữu sẽ không đạt giá trị như Chúa muốn và sẽ sớm bị tàn lụi. Vì thế, chúng ta phải hết sức cẩn thận với những giáo lý mới lạ nhưng hoàn toàn sai lạc, hoặc những giáo lý chỉ dựa một phần trên Kinh Thánh rồi pha lẫn tà giáo…để đức tin của chính mình không bị ảnh hưởng xấu.

Bạn có cẩn thận khi tiếp nhận “vật liệu” xây trên nền đức tin của mình không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con luôn ý thức giá trị Lời Ngài quý hơn vàng bạc, bửu ngọc, và xin giúp con sử dụng “vật liệu” quý báu này xây dựng đời sống tâm linh của con cũng như của anh chị em con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page