VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lửa Sẽ Chỉ Ra


Nghe

I Cô-rinh-tô 3:9-15

Câu gốc: “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra” (câu 12-13).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai điều Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở những “thợ xây” thuộc linh trong câu 13 là gì? Hình ảnh “Lửa sẽ chỉ ra” nhấn mạnh điều gì? Làm thế nào để những gì bạn xây sẽ còn lại trong lửa?

Hai điều Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở những “thợ xây” thuộc linh là “sẽ bày tỏ ra” và “sẽ trình ra trong lửa.” Trên nền tảng đức tin của Cơ Đốc nhân mà Sứ đồ Phao-lô đã nhờ ơn Đức Chúa Trời để lập nên, sẽ có nhiều người tiếp tục góp phần xây dựng trên nền ấy. Trong những loại vật liệu khác nhau mà Sứ đồ Phao-lô ví sánh như vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ, thì mỗi vật liệu có những giá trị và mang ý nghĩa rất khác nhau khi được lửa thẩm định. Nhóm vật liệu không bị mất giá trị khi cháy là vàng, bạc, bửu thạch. Hay nói cách khác, đây chính là những giá trị thuộc linh đúng đắn mà người thợ xây đã lựa chọn. Và nhóm thứ hai là nhóm vật liệu bị tiêu tan khi cháy, đó là gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Lửa chính là sự thẩm định hết sức gắt gao trong ngày cuối cùng. Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở, đồng thời cũng cảnh báo mọi người rằng, trong ngày phán xét, chính lửa sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Nếu mọi giá trị chỉ như rơm rác bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng, người ấy được cứu nhưng hoàn toàn trắng tay khác nào thoát khỏi một căn nhà bị cháy vậy.

Bằng hình ảnh “lửa sẽ chỉ ra,” Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng yếu tố thẩm định trong ngày chung cuộc là một yếu tố mạnh mẽ, dứt khoát, không thiên vị bất kỳ ai, vì thế sẽ sẵn sàng “thiêu hủy” những công trình được xây bằng những chất liệu kém chất lượng như gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Và qua quá trình thẩm định này sẽ bày tỏ ra những “công trình” giá trị được xây dựng bằng vàng, bạc, bửu thạch. Những người thợ này ắt sẽ vui mừng khi nhìn thấy những điều mình đã dốc tâm dốc sức được tồn tại, bền vững và hân hoan nhận lãnh phần thưởng từ Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh ví sánh Lời Đức Chúa Trời quý giá hơn vàng, bạc, bửu thạch. Đây chính là “vật liệu” có giá trị bền vững để chúng ta sử dụng mà gây dựng đức tin cho nhau. Nếu chúng ta lạm dụng kiến thức đời này, những triết lý của con người, những luân lý của thế gian… để giảng dạy và chăm sóc nhau thì coi chừng ngày cuối cùng sẽ bị thiêu hủy trong lửa của Đức Chúa Trời.

Bạn nghĩ công trình mà bạn đang xây sẽ còn gì sau khi đã được thử nghiệm qua lửa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin Cha nhắc nhở để con luôn chuyên tâm, trung tín trong khi thực hiện trọng trách rao giảng Lời Chúa, để trong “ngày đến” khi mọi việc tỏ tường và được trình ra trong lửa, thì con sẽ vui mừng nhận lãnh phần thưởng Ngài ban tặng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Faithful

7 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách