top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lắng Nghe Và Thấu Hiểu


Nghe

Xuất Ê-díp-tô Ký 2:23-25

Câu gốc: “Đức Chúa Trời đoái lại dân Ít-ra-ên, nhận biết cảnh ngộ của họ” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Đức Chúa Trời? Chúa hành động như thế nào? Chúa có ảnh hưởng gì trên cuộc đời của tuyển dân, vua Ai Cập, và trên chính bạn? Bạn rút ra được những chân lý nào trong cuộc sống?

Đức Chúa Trời là Đấng tể trị muôn loài, ngự trên các tầng trời rất cao nhưng không xa cách với con người. Ngài nhìn thấy mọi sự việc xảy ra trên đất, lắng nghe mọi tiếng thở than và thấu hiểu mọi thổn thức trong lòng của con dân Ngài. Ngài nhớ lại giao ước với tổ phụ của họ, đoái thương họ, và giữ lời hứa của Ngài. Có lẽ chúng ta thắc mắc tại sao Chúa chậm giải cứu tuyển dân? Phải chăng bây giờ Ngài mới nghe tiếng ta thán của họ? Hay là Ngài không đủ năng quyền để giải cứu họ? Kinh Thánh cho biết: Chúa đã phán với ông Áp-ra-ham rằng dòng dõi của ông sẽ phải ở xứ người, làm tôi mọi, bị hà hiếp trong bốn trăm năm rồi sẽ được giải cứu (xem Sáng-thế Ký 15:13-16). Chúa là Đấng toàn tri, biết trước mọi điều sẽ xảy ra và Ngài hành động đúng lúc để đem ích lợi lớn nhất cho tuyển dân cũng như giữ sự công bằng cho mọi dân tộc.

Chúa cũng nhìn thấy mọi hành động của vua Ai Cập là người gây ra những tiếng ta thán của tuyển dân. Ông áp bức, bóc lột sức lao động, và giết chết các trẻ sơ sinh của họ trong một thời gian khá dài (câu 23). Nếu chỉ tính theo tuổi của ông Môi-se lúc bây giờ thì thời gian trị vì của vua ấy cũng đã 80 năm. Một người ác như ông lại được cầm quyền cai trị và sống trọn đời trên xa hoa phú quý như thế sao? Chúa hoạch định mọi công việc, Ngài có thời điểm để xét đoán người ác và có hình phạt xứng đáng cho họ. Rồi vua cũng phải chết để chầu trước mặt Chúa tối cao (câu 23a). Kinh Thánh dạy: “Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ. Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu, chúng nó sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh” (Thi Thiên 37:1-2).

Trong ba câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy những cụm từ “Ngài nghe,” “Ngài nhớ đến,” “Ngài đoái lại,” “Ngài nhận biết.” Chúa lắng nghe và thấu hiểu lòng người. Ngài nhìn thấy người công bình cùng người gian ác và có thời điểm để thưởng phạt công minh. Mỗi người phải chịu trách nhiệm trước Chúa về những lời nói, hành động, và động cơ giấu kín trong lòng. Là con dân Chúa, khi chúng ta khẩn xin Ngài điều gì, hãy tin rằng Chúa lắng nghe, thấu hiểu, và đoái thương chúng ta. Chúa luôn can thiệp, giải cứu theo thời điểm và cách thức của Ngài. Chờ đợi cũng là thước đo lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời.

Chúa nhìn thấy bạn đang làm gì? Bạn có bình an khi ứng hầu trước Chúa hay không?

Con tạ ơn Chúa đã luôn lắng nghe, thấu hiểu, và đoái thương giải cứu con kịp lúc trong các hoạn nạn trong đời! Xin cho con vững tin nơi Ngài và sống xứng đáng là một con cái được cứu chuộc bằng chính máu quý giá của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Empathy

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page