top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Một Sự Kiện Lạ


Câu gốc: “Chớ lại gần chốn này. Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hiện ra với ông Môi-se khi nào và ở đâu? Ngọn lửa, tiếng phán truyền của Chúa gợi cho bạn những suy nghĩ gì về Ngài? Bạn cần loại bỏ những gì để có thể đến gần Chúa?

Ông Môi-se đang chăn bầy chiên cho cha vợ là ông Giê-trô (còn có tên là Rê-u-ên), Đức Chúa Trời hiện ra với ông tại núi Hô-rếp (nghĩa là hoang mạc). Núi Hô-rếp còn được gọi là núi Si-na-i là núi của Đức Chúa Trời, nơi Chúa đã hiện ra với ông Môi-se và dân Ngài. Ông chăn chiên Môi-se đang tận tụy đáp ứng mọi nhu cầu của bầy chiên, lo cho chúng từ thức ăn nước uống, chỗ nghỉ ngơi, băng rịt vết thương, cho đến việc bảo vệ chúng khỏi thú dữ. Công việc chăn chiên đã giúp ông tôi luyện những phẩm chất như biết quan tâm, yêu thương, siêng năng, chịu thương chịu khó, và kiên nhẫn. Một trong những cách Đức Chúa Trời tôi luyện con dân Ngài về đức tin và kỹ năng sống là cho phép những thử thách xảy đến trong đời. Chúng ta có thái độ nào trong nghịch cảnh của cuộc sống? Chúng ta nhận ra bàn tay tể trị của Chúa trên cuộc đời mình ra sao? Mỗi Cơ Đốc nhân đều được Chúa chọn, trang bị, và đặt để vào vị trí Ngài muốn trong hoạch định đời đời của Ngài. Chúng ta cần nhận biết tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng thuận phục để được Chúa tôi luyện và sử dụng trong công việc Ngài.

Đức Chúa Trời thu hút sự chú ý của ông Môi-se bằng ngọn lửa không hề tàn từ bụi gai. Ngọn lửa là một trong những biểu tượng về sự hiện diện của Ngài. Ngọn lửa đem lại sự ấm áp của tình Chúa, sưởi ấm tuyển dân suốt bốn mươi năm trong hoang mạc, nhưng nó cũng đã thiêu cháy hai con trai của Thầy Tế lễ A-rôn vì họ không vâng lời Chúa dạy (Lê-vi Ký 10:1-2). Tiếng phán từ trong bụi gai ngăn chặn ông Môi-se đến gần và bảo ông phải cởi giày ra vì nơi ông đang đứng là đất thánh (câu 5). Sự hiện diện của Đấng Thánh ở nơi nào sẽ làm cho vùng đất hay con người ở đó trở nên thánh.

Ngay cả ông Môi-se lúc ấy đã không được đến gần nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng mỗi Cơ Đốc nhân từ lúc tin nhận Chúa thì được xóa bôi nguyên tội và tội lỗi trong quá khứ, được nhận đặc ân làm con của Chúa, được đến gần Ngài và trở nên đền thờ để Chúa ngự. Tuy vậy, khi còn ở trong thế gian, Cơ Đốc nhân vẫn còn những tội lỗi vấn vương, chúng ta cần phải ăn năn tội, dọn dẹp đền thờ lòng mỗi ngày để Chúa vui ngự. Con dân Chúa phải cậy ơn Chúa sống thánh khiết như Cha thánh từ việc làm, lời nói cho đến dòng suy tưởng của mình.

Điều gì còn ngăn trở bạn đến gần Chúa và thực thi sứ mệnh được Chúa giao thác cho mình?

Con cảm tạ Chúa Giê-xu về ơn cứu chuộc của Ngài để con được làm con cái của Đức Chúa Trời và được Chúa ngự vào lòng! Xin Cha giúp con sống thánh khiết, sẵn sàng để Chúa vui dùng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page