top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Định Nghĩa Tình Yêu


Câu gốc: “Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài” (câu 3a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết yêu Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Như vậy, đâu là yếu tố để trắc nghiệm một người có yêu Chúa và yêu người khác không? Làm thế nào để bạn có thể yêu Chúa và yêu tha nhân như Lời Chúa dạy?

Người đời xưa nay đều cho rằng tình yêu rất khó định nghĩa, vì yêu là một khái niệm trừu tượng, tùy thuộc vào cảm xúc của mỗi người. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là một quyết định của ý chí - quyết định vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời (câu 3a). Không ai có thể nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời mà lại không yêu mến và khao khát vâng giữ điều răn của Ngài.

Kinh Thánh định nghĩa tình yêu của một người đối với Đức Chúa Trời là vâng giữ điều răn Ngài, thế còn định nghĩa về tình yêu của con người dành cho nhau thì sao? Tình yêu tha nhân cũng là vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời! Tại sao? Sứ đồ Giăng khẳng định có một mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời của những yếu tố này: Một người chỉ có thể yêu người khác khi người đó yêu Chúa, và một người chỉ yêu Chúa khi vâng giữ điều răn Ngài (câu 2).

Thật ra, điều này không hề mơ hồ hay trừu tượng. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, là thơ văn lãng mạn, là nỗi niềm nhung nhớ, nhưng tình yêu là hy sinh cho người mình yêu, làm điều ích lợi cho người mình yêu, xem người yêu là tôn trọng hơn mình, bất chấp người yêu ra sao và cư xử với mình thế nào. Như vậy, nếu một người không phải là con cái Chúa, không mang lấy sự sống của Chúa trong mình, không dự phần trong bản tính yêu thương của Ngài, và không yêu mến Ngài, thì người ấy không thể nào yêu người khác như vậy được. Một người không vâng giữ điều răn của Chúa thì không thể đem đến điều gì ích lợi cho người mình yêu. Chỉ có người được sinh lại trong Chúa mới hiểu đúng thế nào là yêu, có khả năng yêu, và thực hành tình yêu theo Lời Chúa dạy (câu 1).

Yêu Chúa, yêu tha nhân là vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời, làm sao chúng ta có thể thực hiện được điều này? Chúng ta không thể thực hiện được nhưng sự sống, năng lực, và tình yêu của Chúa trong chúng ta sẽ giúp chúng ta vâng giữ điều răn Ngài (câu 3b-5). Khi đã được sinh lại, chúng ta sẽ không còn cảm thấy điều răn Chúa như là gánh nặng nhưng sẽ “hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh” (Rô-ma 7:6), sẽ không còn sợ hãi khi nhìn về điều răn Chúa nữa vì “sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi” (I Giăng 4:18).

Bài học giúp bạn thay đổi điều gì về tình yêu của bạn dành cho Chúa và người khác?

Lạy Chúa, xin cho con sốt sắng học Lời Chúa, yêu mến và vâng giữ Lời Chúa để qua đó con có thể biết và yêu Ngài hơn, và biết thế nào là tình yêu đúng đắn đối với tha nhân.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page