top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lẽ Thật Và Tình Yêu


Nghe

II Giăng 1-3

Câu gốc: “Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, - nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa; điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời” (câu 1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã dùng danh xưng gì để nói về người nhận thư? Ông bày tỏ tình cảm nào của ông và của những tín hữu khác đối với người nhận thư? Điều gì khiến ông có tình cảm đặc biệt này? Điều gì đang liên kết bạn và các tín hữu khác trong cộng đồng đức tin mà bạn đang tham dự?

Sứ đồ Giăng gọi người nhận thư là “bà được chọn.” Những ai tin nhận Chúa Giê-xu là những người “được chọn.” Nói cách khác, sự cứu rỗi khởi sự từ Đức Chúa Trời, không phải từ chúng ta. Tại đây, chúng ta nhận ra ân sủng lạ lùng mà Chúa chọn lựa để đem chúng ta ra khỏi sự chết đời đời, đồng thời cũng nhận ra trách nhiệm lớn lao của một người được chọn (Giăng 15:16). Chúng ta phải sống với lòng biết ơn vì ân sủng Chúa ban cho chúng ta, và với cả thái độ tích cực hoàn thành trách nhiệm mà Chúa sai phái người Ngài chọn.

Sứ đồ Giăng cũng nói ông “thật yêu dấu” những người được chọn. Căn cứ câu 2 và 3, chúng ta hiểu ý nghĩa của cụm từ “thật yêu dấu” là “yêu trong lẽ thật.” Tình yêu mà Sứ đồ Giăng dành cho độc giả bức thư là tình yêu xuất phát từ lẽ thật của Phúc Âm. Đó không phải là tình yêu đến từ cảm xúc, hoặc đến từ các mối quan hệ cá nhân nhưng đến từ lẽ thật, từ sự vâng phục Lời Chúa. Sứ đồ Giăng nói rằng không chỉ ông yêu mến những độc giả của ông nhưng tất cả những người “biết lẽ thật” cũng sẽ yêu mến họ (câu 1b). Những người này chắc chắn chưa hề quen biết nhau hoặc chưa từng gặp mặt, vậy thì làm sao họ có thể yêu nhau? Vì tất cả họ đều “biết lẽ thật.” Khi một người nhận biết lẽ thật thì người đó sẽ được buông tha khỏi quyền lực tối tăm và sống cuộc đời mới (Giăng 8:32). Và khi một người sống cuộc đời mới trong lẽ thật thì người đó sẽ sống cuộc đời yêu thương. Sứ đồ Giăng cho biết trong câu 2 rằng họ có tình yêu đó vì lẽ thật ở trong và ở với họ đời đời.

Lẽ thật “ở trong” và “ở với” những người tin nhận Chúa qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật (Giăng 14:17; 15:26; 16:13) và qua chính sự vâng phục Lời Chúa của họ. Chúng ta thường nghĩ lẽ thật là một điều gì đó xa vời, trừu tượng, và mơ hồ, nhưng lẽ thật của Chúa là điều được bày tỏ cách thực tế qua tình yêu anh chị em. Lẽ thật phải sản sinh ra tình yêu và ở bên ngoài lẽ thật của Phúc Âm sẽ không có tình yêu thật.

Bạn để lẽ thật hướng dẫn tình yêu mình như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con và Hội Thánh con biết gây dựng chính mình trong Lẽ Thật và để Lẽ Thật hướng dẫn mối tương giao lẫn mọi hoạt động trong đời sống và trong Hội Thánh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Fellowship

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page