top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Chúa Trời Phạt Người Ác


Câu gốc: “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha luận về hậu quả người ác phải gánh chịu ra sao? Ông nói những điều này với ông Gióp với mục đích gì? Qua bài học này, bạn thấy mình cần thay đổi quan điểm nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Xô-pha khẳng định với ông Gióp rằng Đức Chúa Trời luôn phạt người làm ác. Những người tham lam, ức hiếp người nghèo để tích lũy của cải sẽ không bền lâu được. Đức Chúa Trời sẽ giáng thịnh nộ trên người ác. Người ác cũng sẽ không chạy khỏi sự chết trong những tai họa: Dù có tránh khỏi gươm giáo thì cung đồng cũng sẽ xuyên thủng nó, mũi gươm sẽ đâm vào gan nó, lửa sẽ thiêu người ác cùng của cải của nó (câu 23-26). Những việc gian ác họ làm trong bóng tối sẽ phơi bày ra ánh sáng, các tầng trời phơi bày tội ác họ đã phạm, đất nổi lên chống lại họ. Những tai họa được kể trên là hậu quả, là “phần mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ hung ác, và ấy là cơ nghiệp mà Ngài định cho nó” (câu 27-29).

Những lời ông Xô-pha luận về người ác khá gay gắt, dường như có ý nói rằng ông Gióp cũng sẽ không tránh khỏi hình phạt nếu không ăn năn. Chúng ta cần học theo gương Chúa Giê-xu khi đối diện với tội nhân. Phúc Âm Giăng 8:1-11 kể về câu chuyện người đàn bà tà dâm. Các nhà lãnh đạo Do Thái muốn ép Chúa ném đá người đàn bà ấy. Nhưng Chúa Giê-xu phán với bà: “Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (câu 11). Câu chuyện nhắc chúng ta rằng đừng thay Chúa kết án người khác. Ông Xô-pha và các bạn đã kết án ông Gióp một cách sai lầm vì thiếu hiểu biết. Chúa đã cho người đàn bà tà dâm cơ hội làm lại cuộc đời, Ngài cũng đang dành cho những người gian ác cơ hội để ăn năn. Nhiều người ác đang bị hình phạt trong đời này, nhưng cũng có những người chưa lãnh hậu quả họ đã làm. Chúa đã tha tên cướp cùng bị đóng đinh trên thập tự cạnh Chúa, thì Ngài cũng tha thứ những tội nhân ăn năn, quay về với Chúa bất cứ khi nào. Chúa đã phán với người đàn bà phạm tội tà dâm rằng: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa.” Chúa nhân từ, nhưng Ngài không chấp nhận tội lỗi. Nếu người ác không ăn năn, chắc chắn họ phải bị hình phạt. Dù người ác chưa bị hình phạt trong đời này, thì sẽ phải bị hình phạt đời đời. Trong ngày phán xét cuối cùng ấy, Chúa sẽ xử đoán tùy theo công việc mỗi người làm. Mọi tội nhân cần phải ăn năn khi còn cơ hội.

Thay vì kết án người khác, bạn có ăn năn và xin Chúa tha thứ những tội lỗi của mình chưa?

Cảm tạ Chúa là Đấng yêu thương và cứu chuộc con. Xin cho con biết ăn năn những vi phạm của mình; xin Chúa Thánh Linh cho con có tình yêu thương và sự khôn ngoan từ Ngài để giúp đỡ anh chị em con ăn năn tội và trở về với Ngài nữa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page