top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Thương Là Làm Trọn Luật Pháp


Câu gốc: “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình thì đã làm trọn luật pháp” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: “Mắc nợ về sự yêu thương” nghĩa là gì? Vì sao yêu thương là làm trọn luật pháp? Sống yêu thương giúp chúng ta làm trọn luật pháp ra sao?

Sau khi nói về bổn phận của Cơ Đốc nhân đối với các bậc cầm quyền, Sứ đồ Phao-lô nói đến bổn phận của Cơ Đốc nhân đối với mọi người. Ông khuyên, “Đừng mắc nợ ai chi hết,” tức là phải trả dứt nợ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chỉ có một điều chúng ta nên và phải mắc nợ luôn - đó là “chỉ mắc nợ về sự yêu thương mà thôi.” Yêu thương là món nợ duy nhất mà chúng ta chẳng bao giờ trả xong. Vì sao? Chúng ta đều mắc nợ Chúa vì Ngài đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta. Dù chúng ta có yêu Chúa nhiều đến đâu cũng không bao giờ đủ để đáp lại tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Nên chúng ta luôn mắc nợ Đức Chúa Trời - món nợ yêu thương không bao giờ trả nổi. Và cách duy nhất để trả món nợ ấy là chúng ta phải sống theo Lời Chúa dạy: “Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình.” Người lân cận của chúng ta là anh chị em trong gia đình, trong Hội Thánh, và những người cần được giúp đỡ mà Chúa đặt để quanh ta, dù cho họ có đối xử với chúng ta ra sao thì chúng ta cũng phải yêu thương họ, vì đó là nợ yêu thương.

Yêu thương người lân cận như mình là bổn phận của mỗi Cơ Đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng chúng ta không bao giờ bỏ đói mình, chúng ta lo cho mình ăn mặc tươm tất, lo cho có một mái nhà để che mưa nắng, lo giữ mình khỏi bị người khác lường gạt hoặc làm tổn thương… Và đây cũng là điều mà Chúa muốn chúng ta phải làm cho người khác. Lời Chúa dạy: “Yêu thương là sự làm trọn luật pháp” (câu 10b). Luật pháp của Đức Chúa Trời trong Mười Điều Răn được Chúa Giê-xu tóm tắt thành hai điều đơn giản là: “Yêu Đức Chúa Trời, và yêu tha nhân.” Nếu chúng ta hết lòng yêu mến Chúa và yêu thương người khác giống như chăm sóc chính bản thân mình, thì chúng ta đã làm trọn luật pháp của Chúa. Nói cách khác, khi chúng ta yêu Chúa, tự nhiên chúng ta đối xử với người khác bằng tình cảm, lòng nhân hậu, và sẵn sàng giúp đỡ họ trong cơn khó khăn. Khi yêu Chúa, chúng ta không bao giờ làm tổn hại hay tổn thương người khác, vì chính bản thân chúng ta cũng không muốn điều đó xảy ra cho mình. Hơn nữa, ngay cả khi người khác làm tổn thương mình, chúng ta cũng có thể tha thứ vì “tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8b).

Bạn có “làm trọn luật pháp” trong nếp sống hằng ngày của mình chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn yêu kính Ngài bằng cả lòng chân thành của con, và xin giúp con biết quan tâm đến những người có nhu cầu cần giúp đỡ và chăm sóc họ như chính bản thân con để bày tỏ tình yêu của Ngài qua đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

137 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page