top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Cưới Gả Với Dân Ngoại


Câu gốc: “Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích người Ít-ra-ên phân rẽ mình với các Dân Ngoại trong xứ để làm gì? Cam kết mới người Ít-ra-ên thiết lập căn cứ trên nền tảng nào? Đâu là cam kết trước tiên của họ? Bài học nhắc nhở bạn điều quan trọng nào?

Mục đích người Ít-ra-ên phân rẽ mình với các Dân Ngoại trong xứ là để sống theo đúng luật pháp của Đức Chúa Trời. Những cam kết họ thiết lập với Chúa hoàn toàn đặt trên nền tảng luật pháp mà Chúa đã phán truyền với ông Môi-se. Điều đầu tiên người Ít-ra-ên hứa với Chúa là sẽ không cưới hay gả con cái họ cho Dân Ngoại. Đây là một trong những điều Chúa căn dặn dân Ngài trước khi sống trong xứ Ca-na-an (Phục Truyền 7:3). Bởi Chúa biết trước nếu con dân Ngài cưới gả với Dân Ngoại thì họ sẽ bị dẫn dụ đi theo lối sống thờ hình tượng mà xa cách Ngài. Những hậu tự kế thừa của người Ít-ra-ên sẽ không thể đi đúng theo đường lối của Chúa khi họ có những người cha hay mẹ thờ lạy hình tượng, không tin kính Chúa. Hậu quả của hôn nhân với người không cùng niềm tin là làm hư hỏng cả một thế hệ kế thừa. Người Ít-ra-ên đã kinh nghiệm những điều đau thương ấy trong lịch sử, nên họ quyết tâm không chấp nhận cưới gả cùng Dân Ngoại. Đây là một cam kết đầy thách thức, vì người Ít-ra-ên không phải sống cô lập với những dân tộc khác, mà chung quanh họ đều là những dân tộc thờ lạy hình tượng. Vì vậy, họ cần nghiêm khắc với con cháu trong việc thực hiện cam kết này để bảo đảm hậu tự của mình sẽ là những người tin kính Chúa.

Đây là một vấn đề đầy thách thức với con dân Chúa ngày nay. Bởi trong thực tế, nhiều người vì nhiều lý do khác nhau mà kết hôn với người không cùng niềm tin, dẫn đến nhiều hệ lụy với kết cuộc đau buồn. Chúng ta cần có một nguyên tắc rõ ràng trong hôn nhân là không kết hôn với người không cùng niềm tin. Không phải con dân Chúa kỳ thị hay phân biệt tôn giáo, nhưng làm sao có được hạnh phúc khi luôn có sự xung đột về quan niệm sống giữa hai người không cùng niềm tin. Nếu con dân Chúa chấp nhận bỏ Chúa để đi cùng đường với người chẳng tin thì có thể họ sẽ sống vui vẻ, hòa hợp trong đời tạm ngắn ngủi này, nhưng chính họ và dòng dõi họ sẽ đau khổ đời đời trong cõi vĩnh hằng. Vì thế, đừng bao giờ thỏa hiệp với mối hôn nhân mà trong đó tiềm ẩn quá nhiều điều rủi ro. Hãy cầu xin Chúa cho chính mình hay con cái mình có mối hôn nhân vui lòng Chúa.

Có mối quan hệ nào trong tình yêu mà bạn cần từ bỏ? Bạn sẽ khuyên răn con cái mình thế nào về hôn nhân?

Lạy Chúa, xin cho con giữ vững nguyên tắc hôn nhân mà Ngài dạy con. Xin cho con quyết tâm sống với cam kết ấy và luôn dạy dỗ con cháu con tuân thủ theo lời Chúa dạy.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page