top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bài Ca Tôn Vinh


Câu gốc: “Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (câu 46-47).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri tôn vinh Chúa những điều gì? Ba đối tượng nào được nói đến trong bài ca này được Chúa thương xót? Bạn học được điều gì qua Bài Ca Tôn Vinh của bà Ma-ri?

Bài Ca Tôn Ngợi hay Bài Ca Tôn Vinh (The Magnificat) là bài chúc tụng của bà Ma-ri dâng lên Chúa khi được Ngài chọn làm mẹ của Đấng Mết-si-a khi Ngài nhập thể. Bài ca là hơi thở tâm linh bày tỏ niềm vui, sự trông cậy, và lòng biết ơn sâu xa của bà. Bà Ma-ri đã tôn vinh Đức Chúa Trời qua nhiều khía cạnh.

Thứ nhất, Chúa là “Đấng Cứu Chuộc” (câu 47). Bà nhận biết địa vị hèn mọn của mình. Trong ân sủng lớn lao của Chúa, Ngài đã cứu chuộc tội lỗi bà, cho bà được đặc ân làm mẹ của Chúa Giê-xu, và về sau mọi thế hệ khen bà có phước. Tâm thần của bà mừng rỡ vì bà không những được Chúa cứu chuộc mà còn được dự phần trong chương trình cứu chuộc của Chúa cho nhân loại.

Thứ hai, Chúa là “Đấng Toàn Năng” (câu 49). Trong năng quyền tối cao của Chúa, Ngài đã làm việc lớn cho bà, một người nữ chưa ăn ở với người nam mà vẫn có thai.

Thứ ba, Chúa là “Đấng Thương Xót” (câu 50-54). Ngài thương xót người kính sợ Ngài. Bà nêu ra ba đối tượng Chúa bênh vực: Người cô thế, người khiêm nhường, và người đói khát. Loài người thường cậy vào quyền lực, tiền tài, khôn ngoan, để ức hiếp người khốn cùng, nhưng đây chính là những đối tượng được Chúa thương xót, cứu giúp và lựa chọn để làm hổ thẹn người quyền thế (I Cô-rinh-tô 1:27).

Thứ tư, Chúa là “Đấng Thành Tín.” Hai từ “Ít-ra-ên” và “Áp-ra-ham” nhắc lại sự thành tín của Chúa đến muôn đời. Bà tin Chúa luôn thành tín trên tổ phụ bà, dân tộc bà, và Ngài cũng sẽ thành tín trên chính đời sống bà: “Muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước” (câu 48).

Bài Ca Tôn Vinh của bà Ma-ri bày tỏ đức tin vững mạnh, sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa, và mối tương giao khắng khít của bà với Chúa. Đức Chúa Trời đã chọn bà Ma-ri trong hàng ngàn thiếu nữ trong Ít-ra-ên để sinh ra và dưỡng dục Chúa Cứu Thế Giê-xu trong phần xác. Chúa cũng đang và tiếp tục chọn chúng ta để nuôi dưỡng thế hệ mai sau cho Chúa.

Bạn có muốn trở nên người cha, người mẹ, người chồng, người vợ gương mẫu không? Hãy cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để sống gương mẫu và dạy dỗ con cháu. Bạn có muốn là người con sống sáng Danh Chúa, vui lòng cha mẹ không? Hãy ham thích Lời Chúa, sống vâng phục và yêu Chúa hơn mỗi ngày. Trong ngày Hiền Mẫu, xin Chúa cho những người con cũng như mỗi cha mẹ, học theo gương phụ nữ trẻ Ma-ri ngày xưa, chuyên tâm học hỏi Lời Chúa để hiểu biết Chúa sâu nhiệm hơn, và sống tôn vinh Chúa mỗi ngày.

Bạn xin Chúa điều gì trong ngày Hiền Mẫu hôm nay?

Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc, Đấng Toàn Năng, Đấng Thương Xót, và Đấng Thành Tín của con. Xin giúp con sống xứng đáng là người cha, người mẹ, người con trong gia đình Cơ Đốc.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page