VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Nhớ Ngày Nghỉ Đặng Làm Nên Ngày Thánh


Nghe

Nê-hê-mi 10:28-31

Câu gốc: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã cam kết giữ ngày và năm sa-bát như thế nào? Việc cam kết này cho thấy gì về tình trạng trước đây của dân Chúa? Mục đích Chúa thiết lập ngày sa-bát là gì? Tại sao ngày nay Cơ Đốc nhân giữ ngày Chúa Nhật?

Sau khi cam kết không cưới gả với Dân Ngoại, dân Chúa tiếp tục cam kết giữ ngày và năm sa-bát đúng theo luật pháp quy định. Câu 31 cho thấy tình trạng trước đây của người Ít-ra-ên, ấy là vào ngày sa-bát, họ vẫn buôn bán tấp nập với các Dân Ngoại chung quanh. Dân Chúa đã ham lợi trước mắt từ sự mua bán trong ngày sa-bát mà họ đã ăn cắp thời gian của Chúa. Và lần hồi, họ lạc mất Chúa khởi đầu từ sự ham mê tiền bạc ấy. Giờ đây là lúc họ nhận ra sự sai trật của mình. Vì thế, người Ít-ra-ên cam kết tuân thủ nghiêm khắc luật về ngày và năm sa-bát. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời thiết lập ngày sa-bát (tức ngày thứ Bảy) để dân Chúa lấy lại quân bình cho cuộc sống, phục hồi sức khỏe, và làm tươi mát tâm linh qua sự thờ phượng Chúa. Ngài không muốn dân Chúa suốt tuần lúc nào cũng đối diện với những áp lực ăn gì, uống gì, mặc gì. Hơn nữa, đây cũng là giao ước của Chúa với dân chọn lựa của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-18). Trong giao ước mới do Chúa Giê-xu thiết lập khi Ngài sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (tức ngày Chúa Nhật), Hội Thánh nhóm lại thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật (xem Giăng 20:19; Công Vụ 20:7; I Cô-rinh-tô 16:2). Ngày sa-bát của giao ước cũ vẫn không thay đổi, nhưng ngày thứ nhất trong tuần trở thành ngày yên nghỉ thánh trong giao ước mới.

Trong Mười Điều Răn, duy nhất Điều Răn thứ tư được nhấn mạnh bằng cụm từ “Hãy nhớ.” Phải chăng trong thực tiễn đây là điều răn mà người Ít-ra-ên cũng như chúng ta ngày nay thường hay quên? Chúng ta không thật sự xem trọng ngày yên nghỉ thánh như mệnh lệnh Chúa phán truyền. Chúng ta dễ dàng chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền mà làm việc ngày Chúa Nhật, là ngày đúng ra phải dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33). Hay nhiều khi chúng ta đi nhà thờ cho có mặt nhưng lòng lại không hướng về Ngài để thờ phượng. Nếu như chúng ta chưa có một tinh thần đúng đắn trong việc giữ ngày yên nghỉ thánh, hay bấy lâu nay vẫn thường xem nhẹ ngày của Chúa, thì hôm nay chúng ta hãy cùng hòa lòng với người Ít-ra-ên, cùng cam kết với Chúa rằng, con sẽ không quên ngày của Chúa, và con xin hứa rằng Chúa luôn là ưu tiên trong đời sống con. Bài học cảnh tỉnh chúng ta, khi sống ngược lại với quy luật của Chúa thì chắc chắn sẽ gặt lấy những hậu quả khôn lường.

Bạn giữ ngày Chúa Nhật, là ngày yên nghỉ thánh thời Tân Ước, trong tinh thần nào?

Lạy Chúa, xin dạy con nhận thức tầm quan trọng của việc giữ ngày của Chúa. Xin cho con vượt qua những cám dỗ của đồng tiền và nhiều thứ khác, để con không “bỏ sự nhóm lại như mấy người quen làm.”

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Worship

33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách