top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Thánh Linh Ngự Trong Hội Thánh


Câu gốc: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 16b cho biết Đức Chúa Trời ngự trong Hội Thánh bằng cách nào? Vì sao Sứ đồ Phao-lô đặt câu hỏi này với Hội Thánh Cô-rinh-tô? Câu hỏi này nhắc bạn điều quan trọng nào?

Đức Chúa Trời ngự trong Hội Thánh của Ngài thông qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống của tín hữu. Sự hiện diện này có ý nghĩa vô cùng lớn lao, vì chính Chúa Thánh Linh khi được ban xuống đã đánh dấu cho việc thành lập Hội Thánh đầu tiên, và quyền năng của Chúa Thánh Linh luôn vận hành giữa Hội Thánh để gìn giữ, bảo vệ, và phát triển Hội Thánh. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu Christ, Chúa Thánh Linh sẽ vui ngự trong đời sống của người ấy để dạy dỗ, hướng dẫn họ sống một đời sống mới vui lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 7:6).

Câu hỏi của Sứ đồ Phao-lô (câu 16) không phải để trả lời nhưng ông hỏi với mục đích nhắc cho các tín hữu Cô-rinh-tô nhớ lại rằng đời sống của họ hiện nay, nghĩa là từ khi họ tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm Chúa, làm Chủ, thì họ nhận được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để sống một đời sống mới. Vì sao Sứ đồ Phao-lô lại đặt ra câu hỏi này giữa vòng tín hữu

Cô-rinh-tô? Vì ông thấy rằng trong cách cư xử của họ với nhau đã không thể hiện một đời sống có Chúa Thánh Linh đang hướng dẫn, nhưng nhiều người vẫn sống và hành động theo tư dục xui khiến, theo sự khôn ngoan của xác thịt hướng dẫn, đến nỗi phân rẽ nhau, gây nên những lộn xộn trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nếu mỗi người đều nghe và vâng theo tiếng nói của Chúa Thánh Linh đang hiện diện trong đời sống của mình, thì chắc rằng sẽ không có thực trạng đáng tiếc như đã xảy ra tại Hội Thánh Cô-rinh-tô.

Lời nhắc nhở Hội Thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời, và mỗi đời sống tín hữu đều có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong câu 16, giúp chúng ta cẩn trọng trong mọi hành động và cư xử với nhau cách phải phép. Qua đó, mọi người sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa của sự trật tự, hòa bình (I Cô-rinh-tô 14:33a). Ngược lại, nếu chúng ta cư xử không đúng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, thì sẽ dẫn đến sự lộn xộn, mất trật tự, chia rẽ, và chắc chắn điều ấy không làm vui lòng Đức Chúa Trời. Câu hỏi trên cũng nhắc rằng Chúa Thánh Linh đang ngự trị trong đời sống chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta cách sống đúng đắn để Hội Thánh thật sự xứng đáng là đền thờ của Đức Chúa Trời vui ngự. Vấn đề là chúng ta vâng phục hay đang làm buồn lòng Chúa Thánh Linh?

Bạn có vui lòng vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh không?

Tạ ơn Chúa Thánh Linh đã ngự trong đời sống con, hướng dẫn con sống vui lòng Đức Chúa Trời. Xin giúp con sống vâng phục mỗi ngày để luôn làm theo điều Chúa dạy.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page