top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Thịnh Vượng Của Người Ác


Câu gốc: “Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất; Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời: Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài” (Thi Thiên 73:27-28).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về sự thịnh vượng của người ác như thế nào? Ông biện minh ra sao? Làm thế nào giữ vững đức tin khi thấy sự thịnh vượng của người ác?

Ông Gióp chỉ cho các bạn một thực tế ngược với quan điểm của các bạn. Nhiều người gian ác vẫn được thịnh vượng trên đời, còn người công chính, đạo đức thì lại gặp nhiều tai ương và đau khổ. Đây cũng chính là vấn đề khiến ông Gióp rất nặng lòng: “Tại sao kẻ ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già càng trở nên cường thịnh?” (câu 7 BTTHĐ). Họ được thịnh vượng trên mọi phương diện: Con cái gia đình họ được bình an, dòng dõi họ đứng vững như bàn thạch, vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy (câu 8-9, 11-12); công việc làm ăn được phát triển mạnh mẽ (câu 10), họ sống lâu để hưởng sự giàu có và chết trong sự bình an (câu 13). Sự thịnh vượng về mọi phương diện đã dẫn họ đến sự từ bỏ, chống trả lại Đức Chúa Trời. Người gian ác nói với Chúa rằng: “Ngài hãy lìa xa chúng tôi… Nếu chúng tôi cầu khẩn Ngài thì được ích gì?” (câu 14-15). Người ác cho rằng sự thịnh vượng của họ là do tay họ làm ra, trong lúc ông Gióp nhìn nhận mọi sự hưng suy đều đến từ Đức Chúa Trời (1:21) và ông không theo con đường người ác (câu 16). Ông đang sống trong hoàn cảnh khốn khổ cùng cực, vậy tại sao các bạn của ông liệt ông vào chung với người gian ác được?

Nhiều Cơ Đốc nhân sống trong khắc khoải và buồn đau vì không hiểu tại sao họ cố gắng sống tốt lành theo Lời Chúa nhưng vẫn gặp nhiều đau khổ, tai ương, trong khi những người gian ác sống giàu sang, thịnh vượng. Nhiều Cơ Đốc nhân ngã lòng, lui đi trong đức tin. Đọc Thi Thiên 73, chúng ta thấy ông A-sáp cũng có cùng tâm trạng như vậy, ông nản lòng và đã thưa với Chúa “chân con gần vấp ngã, suýt chút nữa bước con bị trượt.” Nhưng đến khi ông hiểu Lời Chúa và biết kết quả cuối cùng của người ác và người thiện, ông vui mừng vì phước hạnh Chúa dành cho ông. Con người dù giàu sang, danh giá, quyền lực đến đâu đi nữa đều cũng phải trở về với cát bụi. Những người gian ác quên rằng đời người qua mau cùng với sự giàu có hư vinh, nhưng linh hồn họ sẽ chịu hình phạt đời đời. Phước hạnh đời đời chỉ dành cho người tin nơi Đức Chúa Giê-xu và sống theo Lời Đức Chúa Trời.

Bạn có buồn về hoạn nạn mình đang chịu không? Bạn đang hướng mục đích cuộc đời vào sự sống đời đời hay vinh quang tạm trong đời này?

Tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Ngài ban cho con. Xin cho con vững tin trong mọi hoàn cảnh; và luôn có lòng yêu thương, lời nói êm dịu để khích lệ anh chị em con vững vàng trong nghịch cảnh và luôn sống theo lời Chúa dạy.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page