top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thập Tự Giá - Tình Yêu Không Lời


Câu gốc: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại bằng cách nào? Chúng ta làm gì để đáp lại tình yêu cao cả vĩ đại của Thiên Chúa? Bạn bày tỏ tình yêu của mình với Chúa và với tha nhân như thế nào?

Hơn hai ngàn năm qua, biết bao thần học gia, nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ đã tìm cách diễn tả về sự mầu nhiệm thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể hiểu thấu vì từ nơi sâu thẳm của sự mầu nhiệm thập giá đó, tiếng gọi của tình yêu vẫn luôn vang vọng một cách sâu nhiệm. Thập tự giá của Đấng Christ trải qua bao ngàn năm vẫn còn đứng đó, nhưng không bất động. Thập tự giá đó như “chiếc chìa khóa vạn năng” mở cho con người cánh cửa bước vào sự sống đời đời.

Thập tự giá là biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa - một tình yêu cao sâu không thể diễn tả bằng lời: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” Cái giá phải trả cho tình yêu chính là sự chết của Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá để làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại. Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết để chúng ta được sống; và Ngài đã sống lại để ban sự sống đời đời cho chúng ta trên nước thiên đàng vinh quang của Ngài.

Tình yêu của Chúa dành cho con người tội lỗi như chúng ta thật vĩ đại và cao vời. Để đáp lại tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta, Sứ đồ Giăng khuyên con dân Ngài “hãy yêu mến lẫn nhau” (câu 7). Chúng ta phải yêu thương nhau, vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước (Giăng 15:12; I Giăng 4:19). Ngài yêu chúng ta “khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Vì thế, chỉ có Chúa mới có thẩm quyền ban mệnh lệnh “hãy yêu thương nhau” như cách Ngài đã yêu chúng ta. Do đó, chúng ta phải khiêm nhường, yêu thương, chấp nhận, tha thứ người khác như Chúa đã yêu thương, chấp nhận, tha thứ cho chúng ta.

Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy ganh ghét, hận thù. Đôi lúc chúng ta không thể chấp nhận những đối xử bất công của con người. Nhưng khi nhìn lên thập tự giá, rồi nghĩ đến mình không ra chi, chẳng xứng đáng mà Chúa đã yêu thương, tha thứ, cứu chuộc, thì chúng ta mới có thể yêu thương, tha thứ cho người khác, hầu cho bởi tình yêu thương của Chúa trong chúng ta sẽ đem nhiều người chưa biết Chúa trở lại với Ngài.

Khi nhìn lên thập tự giá, bạn có được thúc giục phải sống yêu thương không?

Lạy Chúa, xin dùng thập tự giá tình yêu của Ngài cảm hóa con, và giúp con bày tỏ tình yêu thương đối với người chung quanh để hướng dẫn nhiều người đến với Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page