top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nếp Sống Yêu Thương


Câu gốc: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn mới mà Chúa Giê-xu ban ra là gì? Tại sao cần phải có điều răn mới này? Nếu con dân Chúa sống đúng theo điều răn mới này thì điều gì xảy ra? Nếp sống của bạn có giúp người khác biết Chúa không?

Sau khi rửa chân cho các môn đệ để làm gương cho họ về tinh thần hạ mình phục vụ và yêu thương nhau (Giăng 13:1-17), Chúa Giê-xu tiếp tục cuộc đàm luận với họ về những điều sắp xảy ra. Và rồi Chúa ban cho môn đệ một điều răn mới, đó là “các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (câu 34). Các môn đệ của Chúa chắn hẳn biết rất rõ về Mười Điều Răn trong luật pháp Môi-se. Tuy nhiên, trên hết các điều răn đó, họ cần phải thực hành một điều răn mới quan trọng và cần thiết nhất, đó là “phải yêu thương nhau.” Không phải chỉ yêu bằng cảm xúc hay yêu tùy thời điểm, mà “phải yêu như Chúa đã yêu,” nghĩa là tình yêu hy sinh, vô điều kiện, và đời đời không hề thay đổi. Lý do các môn đệ khi xưa, cũng như hết thảy con dân Chúa ngày nay, cần phải có điều răn mới này là vì ai nấy cần phải luôn có một nếp sống yêu thương. Vì chỉ bởi nếp sống yêu thương được bày tỏ qua mỗi con dân Chúa thì Danh Chúa mới được mọi người biết đến. Không có ngôn ngữ tình yêu nào mạnh cho bằng một đời sống tràn ngập tình yêu ban cho, sự quan tâm, và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chúa Giê-xu khẳng định “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35).

Nếp sống yêu thương của chúng ta là thông điệp truyền bá Phúc Âm mạnh mẽ và hiệu quả nhất, vì người chưa tin Chúa không thấy và không hiểu Chúa yêu thương họ như thế nào nhưng họ chứng kiến đời sống của con cái Chúa trong cách cư xử hằng ngày với họ. Vì vậy, nếu chúng ta có giảng, có nói, có làm chứng về Chúa bằng những ngôn từ hay và hấp dẫn đến đâu đi nữa mà trong nếp sống hằng ngày lại thiếu tình yêu thương, thì chúng ta cũng khó lòng chinh phục được linh hồn nào cho Chúa. Nhiều Cơ Đốc nhân không cần nói nhiều để giới thiệu về Chúa cho người chưa tin, nhưng qua nếp sống yêu thương mỗi ngày, người đó đã hấp dẫn người khác tìm hiểu về Chúa Giê-xu và được cảm hóa để đến với Ngài. Điều đáng buồn là trong Hội Thánh ngày nay vẫn còn những tranh cạnh, chia rẽ, bè phái, thiếu tình yêu thương nhau. Lời Chúa Giê-xu nhắc nhở, chỉ khi Cơ Đốc nhân thật sự yêu nhau thì nhiều người sẽ nhận biết Chúa và chạy đến với Ngài.

Bạn có còn tranh cạnh, chia rẽ với ai trong Hội Thánh không? Bạn hứa với Chúa sẽ giải quyết như thế nào?

Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho con năng lực để con sống một nếp sống yêu thương mỗi ngày, hầu qua đó người khác nhận biết con là môn đệ Chúa và quyết định bước theo Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page