top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Xuất Phát Từ Bên Trong


Câu gốc: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết đâu là nguồn cội của tình yêu thương? Ai là người có thể sống yêu thương? Người không yêu thương là người thế nào? Từ đây bạn nhận ra mối liên hệ nào giữa đức tin cá nhân nơi Đức Chúa Trời và việc sống yêu thương?

Tình yêu thương có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời, “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (câu 8b). Tình yêu của Chúa không xuất phát từ sự rung động của cảm xúc hay chịu tác động từ người được yêu thương nhưng xuất phát từ chính bản chất của Ngài. Con người luôn cần một lý do để có thể yêu, nhưng Đức Chúa Trời yêu con người chẳng vì một lý do nào cả. Chúa không thể không yêu, vì tình yêu là thuộc tính của Ngài. Thuộc tính yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ nét qua sự hiệp một và tương giao giữa Ba Ngôi. Hình ảnh một Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một cho chúng ta hình ảnh về một mối liên hệ chặt chẽ và bền vững của tình yêu như nhà giải nghĩa Kinh Thánh John R. W. Stott đã nói: “Tình yêu tuôn chảy giữa Ba Ngôi trong một sự tương tác liên tục để mỗi một hoạt động đều bày tỏ tình yêu mà đó chính là bản chất thiên thượng.”

Vì Đức Chúa Trời là cội nguồn của tình yêu cho nên “kẻ nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7b). Một người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, thuộc về Chúa, kinh nghiệm Chúa mỗi ngày trong đời sống mình thì người đó mới có thể sống cuộc đời yêu thương. Nói cách khác, tình yêu chứng minh đức tin một người nơi Đức Chúa Trời. Đây cũng là lý do mà lời kêu gọi sống yêu thương của Sứ đồ Giăng chỉ dành cho người kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau” (câu 7a). Lẽ thật này cũng dẫn đến một lẽ thật khác, “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời” (câu 8a). Người không yêu thương là người hoặc chưa tin Chúa, hoặc không thật sự biết Chúa, hoặc cả hai. Đôi khi một người nghĩ rằng mình biết Chúa nhưng thật ra họ chỉ biết về Chúa mà không thật sự kinh nghiệm và có mối liên hệ với Chúa. Yêu thương người khác và biết Chúa là hai thành phần của một tổng thể không thể tách rời. Nhận định về điều này, nhà giải nghĩa Kinh Thánh Robert W. Yarbrough viết rằng: “…[Sứ Đồ Giăng] đã kêu gọi tín hữu yêu thương nhau. Theo như I Giăng 4:8 khẳng định, thất bại trong việc này không chỉ là thất bại về phương diện đạo đức, mà là thất bại trong toàn bộ vấn đề về sự cứu rỗi.”

Như vậy, sống yêu thương chứng tỏ chúng ta nhận biết Chúa và có đức tin đúng đắn nơi Ngài. Bạn đã kinh nghiệm điều này thế nào?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con dự phần bản tính Đức Chúa Trời. Xin giúp con sống với bản chất mới mà Ngài ban cho con để bày tỏ tình yêu thương cho người khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page