top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Chết Của Loài Người


Câu gốc: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).

Câu hỏi suy ngẫm: Con người có đủ tri thức để giải thích đường lối của Đức Chúa Trời không? Tại sao? Sự chết của người giàu sang và người nghèo khổ có gì khác nhau? Bạn đã chuẩn bị gì cho sự chết của mình?

Sự sống và sự chết của con người đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, “Trời kêu ai nấy dạ.” Con người không thể cãi lại mệnh trời thì làm sao dám xét đoán công việc của Đức Chúa Trời? Con người không đủ tri thức để giải thích đường lối Đức Chúa Trời, nói chi là “dạy tri thức cho Ngài” (câu 22). Ông Gióp đưa ra hai hình ảnh đối nghịch nhau cho thấy mọi người đều sẽ trở thành bụi đất như nhau. Hình ảnh đầu tiên ông Gióp đề cập là những người thịnh vượng. Họ là những người mạnh khỏe, được thanh nhàn, bình an mọi bề. Hình ảnh “hai bình người đầy sữa, và tủy xương người nhuần đượm” bày tỏ sự giàu có, dư dật của con người thời xưa (câu 23-24). Hình ảnh thứ hai là những người nghèo khổ. Họ sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh chưa “hề được nếm điều phước hạnh” và họ phải chết trong “cay đắng linh hồn.” Dù cuộc đời của người sang giàu đến đâu đi nữa hoặc nghèo túng tột cùng, thì khi nhắm mắt tắt hơi, “cả hai đều nằm chung trong bụi đất, giòi sâu che lấp họ” (câu 26). Thể xác của người giàu cũng như người nghèo đều trở thành bụi đất.

Con người không thể thoát khỏi sự chết về phần xác. Lời Chúa phán: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Dù con người ngại, sợ hay không muốn đề cập đến cái chết nói chung hoặc cái chết của riêng mình, nhưng ai nấy đều biết mình phải qua đời. Vấn đề quan trọng là mỗi người sống như thế nào và cần chuẩn bị những gì để đối diện với sự chết?

Khi tin Chúa, chúng ta biết mình được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu phán: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Sự chết của con dân Chúa đưa họ về với Cha Thiên Thượng của mình. Sự chết không làm cho Cơ Đốc nhân lo âu, sợ hãi. Dù có buồn vì phải tạm chia lìa người thân nhưng đức tin nơi Chúa giúp chúng ta được bình an. Những người chết trong Chúa sẽ gặp lại Chúa và anh chị em trong đức tin nơi cõi vĩnh hằng. Sự khôn ngoan của con người không thể hiểu biết đường lối của Đức Chúa Trời trọn vẹn, nhưng đức tin nơi Chúa sẽ đem họ về với Ngài trong ngày cuối cùng. Vì vậy, điều quan trọng không phải là chuẩn bị gì cho lễ tang của mình nhưng là chuẩn bị gì cho linh hồn của mình để được gặp Chúa sau khi chết.

Thể xác bạn sẽ trở về cát bụi sau khi chết, nhưng linh hồn bạn sẽ về đâu?

Lạy Chúa, con vui mừng vì biết rằng sau khi chết con sẽ được về ở với Ngài. Xin giúp con rao truyền tình yêu của Chúa cho mọi người để họ cũng nhận được sự sống đời đời như con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

251 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page