top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Bằng Hành Động


Nghe

Giăng 12:1-8

Câu gốc: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Mối liên hệ của Chúa với gia đình bà Ma-ri như thế nào? Tình yêu Chúa của bà Ma-ri thể hiện bằng hành động gì? Tại sao ông Giu-đa phản đối? Chúa Giê-xu nhận định ra sao? Ngày nay bạn thể hiện tình yêu Chúa bằng hành động nào?

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu ghé qua thành Bê-tha-ni thăm gia đình ông La-xa-rơ, là người Chúa khiến sống lại từ cõi chết. Kinh Thánh cho biết Chúa rất yêu ba anh em này (Giăng 11:5) nên mỗi lần Chúa ghé thì anh em họ rất vui mừng và tiếp đón Chúa chu đáo (Lu-ca 10:38). Trong cơ hội đặc biệt này, chúng ta thấy lòng yêu kính Chúa của bà Ma-ri được thể hiện qua hành động “lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu, và lấy tóc mình mà lau.” Một cân dầu theo ông Giu-đa ước tính khoảng 300 đơ-ni-ê, và đây là nước hoa thật, chất lượng cao vì mùi thơm lan tỏa cả căn nhà. Trong thời đó người ta hay dùng dầu để xức trên đầu (Ma-thi-ơ 26:7; Mác 14:3), nhưng xức dầu ở chân thì không thường xảy ra. Rồi việc bà Ma-ri lấy tóc lau chân Chúa cũng rất đặc biệt, vì theo phong tục thời đó phụ nữ phải luôn bới tóc, trùm đầu, và ít xuất hiện trước đám đông. Điều này cho thấy tình cảm quý mến Chúa của bà vượt lên trên phong tục và dẫn đến một hành động hết sức ý nghĩa cho Chúa Giê-xu. Vì sau đó Chúa phán rằng: “Người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác Ta” (câu 7).

Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã lên tiếng phản đối việc làm của bà Ma-ri, vì theo ông, nên bán dầu đó để giúp cho người nghèo thì tốt hơn. Sứ đồ Giăng đã bình luận trong câu 6 rằng, không phải vì ông thật sự quan tâm đến người nghèo nhưng xuất phát từ lòng tiếc của, tham tiền của ông.

Qua hành động của hai người, chúng ta thấy bà Ma-ri hành động theo sự thôi thúc của tấm lòng yêu kính Chúa “bằng việc làm và lẽ thật” nên bà không so đo, tính toán, không tiếc gì với Chúa. Còn ông Giu-đa thì chỉ thể hiện lòng yêu thương người nghèo “bằng lời nói và lưỡi” mà thôi. Chúa Giê-xu đã phán trong câu 7-8 rằng: “Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác Ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn Ta, các ngươi không có Ta luôn luôn.”

Ngày nay, chúng ta không thể bày tỏ tình yêu Chúa bằng hành động trực tiếp với Ngài như bà Ma-ri, nhưng Chúa đã dạy “hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). Ngôn ngữ tình yêu không chỉ bằng lời nói nhưng còn là hành động cụ thể với anh chị em mình.

Bạn thường thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể hay chỉ bằng lời nói?

Lạy Chúa, xin giúp con thể hiện tình yêu của mình bằng những hành động cụ thể đầy ý nghĩa chứ không chỉ qua lời nói mà thôi.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Love

99 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page