top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dâng Chúa Điều Tốt Nhất


Câu gốc: “Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi, và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên quyết định tái cam kết dâng lên Chúa của lễ gì? Việc tái cam kết dâng hiến ấy bao gồm những lãnh vực cụ thể nào? Ý nghĩa của dâng con đầu lòng hay của lễ đầu mùa là gì? Bạn có quyết định cụ thể nào sau bài học này?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, người Ít-ra-ên quyết định mỗi năm dâng một phần mười hoa lợi của đất vào đền thờ của Chúa nhằm có đủ chi phí duy trì sinh hoạt của đền thờ. Ngoài ra, trong sự tái kết ước với Chúa, người Ít-ra-ên còn hứa rằng sẽ khôi phục lại việc dâng hiến của lễ đầu mùa và dâng con đầu lòng lên cho Chúa y như luật định Chúa truyền dặn. Dân Chúa hứa nguyện rất cụ thể những của lễ mà họ sẽ dâng lên cho Chúa: Các thứ trái đầu mùa, bột nhồi, rượu mới, dầu, con trai đầu lòng, con đầu lòng của các loài súc vật. Việc dâng con trai đầu lòng khởi nguyên từ sự kiện lịch sử Chúa giải cứu dân tộc Ít-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập sau tai vạ thứ mười. Chính vì thế người Ít-ra-ên cần phải tuân theo việc dâng con đầu lòng lên Chúa, nhằm nhắc họ luôn nhớ đến việc nhiệm mầu mà Chúa đã làm cho tổ phụ họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11-16). Hay việc dâng của lễ đầu mùa cũng là một trong những ngày lễ trọng thể mà Chúa phán dặn người Ít-ra-ên cần vâng giữ, nhằm bày tỏ lòng biết ơn Chúa thông qua việc dâng lên Chúa của lễ trước nhất và tốt nhất. Việc tái cam kết này giúp dân Chúa một lần nữa có cơ hội ôn lại lịch sử của dân tộc mình, hiểu rõ vì sao họ cần dâng điều tốt nhất cho Chúa, và sống với điều đó. Chúng ta cần học theo gương cam kết dâng hiến của người Ít-ra-ên, cần hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của việc dâng hiến, nhằm tránh tình trạng dâng mà không biết tại sao mình phải dâng, hay do không hiểu đúng ý nghĩa của điều Chúa căn dặn mà chúng ta lại thờ ơ, không làm theo đúng như điều Chúa dạy.

Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, dâng hiến không đơn thuần chỉ là dành ra một khoản tiền, hay bỏ công sức, thời gian ra làm công việc nào đó cho Chúa. Nhưng điều quan trọng là hiểu rõ mục đích dâng hiến là bởi lòng biết ơn Chúa sâu đậm; và quyết định dâng điều tốt nhất cho Ngài. Chính tấm lòng chân thật và thái độ nghiêm túc của chúng ta sẽ quyết định điều gì là tốt nhất, như tấm gương người đàn bà góa dâng hai đồng tiền trị giá một phần tư xu lên cho Chúa. Vì thế, mỗi lần dâng lên Chúa bất kỳ điều gì, dù lớn hay nhỏ, chúng ta cần tự vấn lòng mình rằng, đây có phải là điều tốt nhất mà mình có hay chỉ là một trong những điều thừa thải còn dư lại?

Bạn đã dâng điều tốt nhất lên cho Chúa chưa?

Lạy Chúa, Ngài là Đấng chu cấp mọi điều trong đời sống con. Xin dạy con luôn sống với lòng biết ơn và luôn dâng cho Chúa những điều tốt nhất mà con có.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

159 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page