top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Theo Ý Muốn Chúa


Câu gốc: “Vì ấy chính Đức Chúa Trời là Đấng cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao thành thánh Giê-ru-sa-lem cần phải có nhiều người đến sinh sống? Danh sách những người được ghi chép lại trong phân đoạn này nói lên điều gì? Họ đã hy sinh gì để sống theo ý muốn Chúa? Làm thế nào để bạn sống theo ý muốn Chúa?

Thành thánh Giê-ru-sa-lem, nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời tọa lạc, có thể nói là thủ phủ của người Ít-ra-ên. Như chúng ta biết, dù vách thành đã xây sửa xong nhưng cư dân sinh sống ở Giê-ru-sa-lem vẫn còn thưa thớt, nhà cửa cũng chưa được xây cất (Nê-hê-mi 7:4). Chính vì muốn thay đổi thực trạng ấy mà ông Nê-hê-mi đã quyết định phân bổ người đến sinh sống tại thành thánh Giê-ru-sa-lem. Ông Nê-hê-mi biết rõ thành Giê-ru-sa-lem cần phải có cư dân sinh sống để phát triển về mặt kinh tế, xã hội, và thuộc linh. Bên cạnh đó là để có người bảo vệ thành, vì kẻ thù có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Điều này tưởng chừng không khó, nhưng nó lại là một thách thức cho bất cứ ai phải đối diện. Bởi không ai thích phải thay đổi chỗ ở khi mọi thứ đều đã yên ổn. Chấp nhận chuyển chỗ ở theo quyết định của ông Nê-hê-mi là một sự hy sinh và đầu phục của những người biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên và dám sống đúng theo ý Chúa. Sống theo ý muốn Chúa là một quyết định tự nguyện của từng cá nhân chứ không phải là sự áp đặt đến từ Chúa hay sự bắt buộc của tập thể. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, từng danh sách tên cụ thể được ghi lại như để thể hiện sự quyết định của từng cá nhân ấy.

Trong linh trình theo Chúa mỗi ngày, chúng ta cũng thường xuyên phải vật lộn giữa ý riêng mình và ý Chúa. Chúng ta luôn tìm cách để dung hòa giữa điều mình muốn và điều Chúa muốn, nhưng đó là một việc làm không nên có của con dân Chúa, bởi không thể sống theo ý riêng của mình mà lại có thể thích hợp với ý Chúa. Vì thế, sống theo ý muốn Chúa luôn là điều thách thức chúng ta mỗi ngày. Chúa thách thức chúng ta dám hy sinh cho Chúa, dám từ bỏ những sở thích hay mong muốn của riêng mình mà đặt ý Chúa lên trên hết mọi điều. Và như vậy, sống theo ý muốn Chúa chưa bao giờ là dễ dàng với những con người vốn tội lỗi và bằng xương bằng thịt như chúng ta. Nhưng chúng ta cần nhớ, dẫu mọi sự hy sinh để sống theo ý Chúa đều sẽ đem lại sự tổn thương cho cái tôi tư kỷ, nhưng chính nếp sống đó lại giúp cho đời sống tâm linh chúng ta được trưởng dưỡng thêm lên. Hãy mạnh dạn quyết định sống cho Chúa như dân của Chúa năm xưa!

Đâu là điều bạn vẫn đang trăn trở mà chưa dám sống theo ý muốn Chúa?

Lạy Chúa, con biết sống theo ý muốn Chúa luôn là điều thách thức trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Xin cảm động lòng con dám từ bỏ những lợi ích của con, dám sống hy sinh cho công việc Chúa theo như điều Chúa muốn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

270 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page