top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Thật


Câu gốc: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này có những thành phần chức sắc nào? Họ phụ trách những công việc gì? Sự khác biệt trong từng công việc nói lên điều gì trong tổng thể công việc Chúa ngày trước cũng như ngày nay?

Phân đoạn Kinh Thánh này liệt kê một loạt các tên của những thầy tế lễ, những người Lê-vi, cùng những người Ít-ra-ên khác và chi tiết các công việc bên trong lẫn bên ngoài đền thờ mà họ cần phải phụ trách. Đoạn ký thuật này tuy có vẻ khô khan, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong sách Nê-hê-mi. Bởi đây là phần ký thuật khá chi tiết nhằm giúp người đọc có thể hình dung mọi công việc bên trong và bên ngoài đền thờ được vận hành như thế nào trong thành thánh Giê-ru-sa-lem. Nhờ những chi tiết ấy mà chúng ta có thể biết rằng có một số lượng lớn nhân lực phải rất nỗ lực mỗi ngày để hoàn tất công việc mà họ được giao cho. Từ những người được giao quản lý đền thờ (câu 11), đến những người phụ trách việc hướng dẫn ca ngợi Chúa trong lúc cầu nguyện (câu 17), đến cả những người gác cổng (câu 19). Chúng ta không khó để hình dung ra khung cảnh làm việc của họ, ấy là trong khi các thầy tế lễ đang hành lễ tại đền thờ, thì có những người Lê-vi chạy đến giúp đỡ họ; hay trong khi có những người đang dâng lời cầu nguyện và ca ngợi Chúa trong đền thờ thì có những người đang giữ an ninh trật tự bên ngoài đền thờ. Đây là những công việc từ tổng thể đến chi tiết, từ những công việc thiêng liêng đến những công việc rất đỗi bình thường. Tính chất công việc của từng người tuy không giống nhau, nhưng không vì thế mà giá trị của công việc lại khác nhau trước mặt Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh này giúp chúng ta hiểu được rằng: Đối với Đức Chúa Trời, công việc nhọc nhằn của người thợ xây cũng như giọng hát của người ca ngợi Chúa khi được dâng lên cho Ngài thì đều được Ngài vui nhậm.

Khi phụ trách những công việc Chúa khác nhau trong Hội Thánh, chúng ta rất dễ chỉ thấy công việc của riêng mình mà không nhìn thấy công việc tổng thể chung. Điều đó dễ khiến chúng ta tự ti khi làm những công việc âm thầm lặng lẽ, hay cũng dễ khiến chúng ta kiêu ngạo khi làm những công việc được nhiều người biết đến. Bài học nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị của công việc Chúa không phụ thuộc vào tính chất và quy mô của công việc, nhưng phụ thuộc vào thái độ và tấm lòng chúng ta đối với công việc đó. Thế nên, bất kể công việc chúng ta làm cho Chúa là lớn hay nhỏ, chúng ta cần ý thức rằng, sự nỗ lực hết lòng trong công việc được giao theo lời dạy trong Cô-lô-se 3:23 sẽ góp phần rất lớn trong việc vận hành cả guồng máy chung của Hội Thánh.

Bạn có đang hết lòng trong công việc được giao chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con hết lòng trong công việc Ngài giao cho. Xin cũng cho con biết đồng công cộng tác với anh chị em con trong công việc Hội Thánh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page