top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bạn Của Vua Trên Muôn Vua


Câu gốc: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nhắc lại điều răn hãy yêu nhau, Chúa Giê-xu gọi các môn đệ là gì? Tại sao? Là một đầy tớ được Chúa mua chuộc về và còn là bạn hữu của Chúa, bạn phải sống như thế nào?

Một lần nữa, Chúa Giê-xu nhắc lại với các môn đệ điều răn mới Ngài đã ban trong Giăng 13:34, đó là điều răn hãy yêu nhau theo mẫu mực Chúa đã yêu họ,một tình yêu hy sinh, tình yêu đến nỗi Ngài sắp phó mạng sống Ngài trên thập tự giá cho môn đệ. Rồi Chúa nói thêm một điều kỳ diệu nữa là Ngài không gọi các môn đệ là đầy tớ mà gọi họ là bạn hữu Ngài. Đầy tớ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà không được quyền thắc mắc, nhưng Chúa Giê-xu đã tỏ những huyền nhiệm về Nước Thiên Đàng từ Đức Chúa Cha và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài cho môn đệ trong suốt ba năm qua, và đặc biệt là trong những ngày trước khi Ngài chịu chết.

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, vì yêu nhân loại nên Ngài đã từ bỏ địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời mà giáng sinh làm người, chịu chết thay cho tội nhân. Mỗi chúng ta trước đây là đầy tớ cho tội lỗi và ma quỷ, nhưng Chúa Giê-xu đã đổ máu ra để mua chuộc chúng ta. Khi tin nhận Ngài thì chúng ta được Ngài tha tội và thánh hóa chúng ta, để từ đó chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Hay nói khác đi, từ địa vị đầy tớ cho ma quỷ, chúng ta trở thành đầy tớ của Chúa. Đây là một đặc ân lớn lao mà mỗi chúng ta nhận hưởng từ Chúa Giê-xu. Được làm đầy tớ của Đấng yêu thương và hy sinh vì chúng ta, cũng là Đấng Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, là một phước hạnh hết sức cao vời cho những tội nhân đáng chết như chúng ta. Tuy nhiên, tình yêu quá đỗi cao sâu của Chúa không dừng tại đó, Ngài còn nâng chúng ta lên làm bạn hữu của Ngài miễn là chúng ta “làm theo điều Chúa dạy.”

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, và chúng ta là đầy tớ của Ngài, nên chúng ta phải tôn thờ, vâng phục, và hết lòng phục vụ Chúa. Chúa Giê-xu cũng là bạn hữu của chúng ta nên chúng ta phải sống biết ơn Chúa, sống làm vui lòng Chúa và sống vì Chúa. Thật tuyệt vời khi chúng ta chỉ là những đầy tớ, nô lệ được Chúa mua chuộc về cho Ngài mà còn được Ngài ban cho địa vị làm bạn hữu của Ngài. Vì vậy, sống yêu thương nhau như điều răn Chúa ban là điều mỗi chúng ta phải thực thi để đền đáp ơn ban từ Chúa.

Bạn có nhận biết mình là đầy tớ và cũng là bạn hữu của Chúa không?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã chuộc con bằng máu quý giá của Ngài, và còn cho con đặc ân được làm bạn hữu của Ngài nữa. Xin cho con sống xứng đáng với ân ban của Chúa, và luôn có nếp sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page