top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chấp Nhận Sống Khác Biệt


Nghe

Giăng 15:18-20

Câu gốc: “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “người đời” chỉ về ai? Hai thái độ mà người đời đối với con cái Chúa là gì? Tại sao? Làm thế nào để bạn có thể chấp nhận sống khác biệt với người thế gian?

Từ “người đời” trong Phúc Âm Giăng dùng để chỉ về những người yêu thế gian và chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nêu rõ hai thái độ của người đời đối với con cái Chúa. Thái độ thứ nhất là họ ghét môn đệ Chúa, lý do là vì họ đã ghét Chúa trước. Hơn nữa, vì môn đệ không thuộc về thế gian giống như họ, và Chúa là Đấng họ ghét, đã chọn môn đệ giữa thế gian, biệt riêng môn đệ khỏi thế gian. Nói cách khác, người đời ghét con dân Chúa vì chúng ta sống theo tiêu chuẩn sống của Nước Trời, ngược lại với tiêu chuẩn sống của thế gian. Thái độ thứ hai của người đời là yêu môn đệ Chúa. Khi nào thì môn đệ Chúa được người thế gian yêu? Người thế gian chỉ yêu những người của họ, người thuộc về họ, sống giống họ. Vì vậy, chỉ cần “thuộc về thế gian” là được thế gian yêu. Đây là những môn đệ theo Chúa nhưng vẫn bằng lòng sống theo tiêu chuẩn sống giống như của thế gian. Khi chúng ta sống theo tiêu chuẩn sống của thế gian thì người đời sẽ yêu chúng ta; ngược lại, khi chúng ta chấp nhận sống khác biệt với thế gian thì người đời sẽ ghét chúng ta.

Chúa Giê-xu nói những lời trên để chuẩn bị tinh thần cho môn đệ đương đầu với sự bức hại không tránh khỏi sau khi Chúa chịu chết, nhưng đồng thời Chúa cũng nhấn mạnh rằng, người theo Chúa thật ra là người đã được Chúa chọn lựa và phân rẽ họ khỏi thế gian. Đó là một đặc ân vô cùng lớn lao. Khi nhận biết đặc ân đó, thì chúng ta mới nhớ đến trách nhiệm của mình phải sống như thế nào để xứng đáng với đặc ân Chúa đã chọn chúng ta giữa thế gian. Và đó chính là nguồn sức mạnh để chúng ta chấp nhận sống khác biệt với tiêu chuẩn sống của thế gian cho dù phải bị người đời ghét.

Cơ Đốc nhân chân chính chọn lối sống nào? Điều đáng buồn là có nhiều người theo Chúa nửa vời, Chúa Nhật đi nhà thờ nhưng ra khỏi nhà thờ là nói năng, cư xử sai Lời Chúa dạy, chẳng khác gì những người chưa tin Chúa để được lòng họ. Chúng ta đã được Chúa chọn, được Chúa thánh hóa, được Chúa ban quyền trở nên con cái Ngài, vậy làm thế nào chúng ta có thể chọn lối sống giống với những người chống nghịch Chúa được! Hãy sống giống Chúa và sống khác biệt với người thế gian.

Bạn muốn được người đời yêu hay muốn được Chúa yêu?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con chưa dám sống khác biệt mà vẫn muốn lấy lòng người đời để không bị họ ghét. Xin nhắc con nhớ con đã được Chúa chọn lựa và biệt riêng ra giữa thế gian để con quyết định sống giống Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Discipleship

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page