top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lẽ Thật


Câu gốc: “Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra” (I Giăng 2:21).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha kết tội ông Gióp về những khía cạnh nào? Lời kết án sai lẽ thật ấy khiến chúng ta liên tưởng đến các tiên tri giả như thế nào?

Ông Ê-li-pha như vai trò quan án tìm mọi cách để kết tội ông Gióp dù phải dựa trên những lý lẽ sai lầm. Ông hỏi ông Gióp bằng lời mỉa mai, cay đắng để nhạo báng ông: “Có phải vì anh kính sợ Ngài mà Ngài quở trách, và phán xét anh không?” (câu 4 BTTHĐ). Ông liên tục kết tội ông Gióp qua nhiều khía cạnh: Thứ nhất, ông Gióp là người kiêu ngạo (câu 1-3). Ông cho rằng ông Gióp cậy vào sự khôn ngoan, đạo đức để lên mình, trong khi đó thì sự dữ và tội ác của ông Gióp làm là lớn vô cùng (câu 5). Thứ hai, ông Gióp là người tham lam, “lấy của cầm của anh em,” “lột quần áo của kẻ bị trần truồng” (câu 6). Thứ ba, ông Gióp là người gian ác, thiếu nhân từ, không thương xót người khác (câu 7-9). Ông đã dùng quyền lực và sự giàu có của mình để chèn ép người nghèo khó như không cho họ ăn uống hay xua đuổi người góa bụa, mồ côi ra khỏi chỗ ở của họ. Cuối cùng, ông kết luận gay gắt là ông Gióp phải chịu đền tội về những điều ông đã làm.

Ông Ê-li-pha như một “quan án” ngồi trên cao. Mỗi tội ông đổ trên ông Gióp đều là những tội trọng, chứng minh ông Gióp làm sai điều răn của Đức Chúa Trời. Còn ông Gióp thì khác nào một “tội nhân,” đã bị mất hết tài sản, con cái, mà còn đang chờ bị tuyên án. Thật đau xót khi chính Đức Chúa Trời đã xác nhận ông Gióp là “người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác” (Gióp 1:8), còn bạn thân của ông lại kết án ông là một phạm nhân đáng bị hình phạt. Ông đang chịu khổ vì Chúa dùng ông để “bịt miệng” ma quỷ, nhưng ông Ê-li-pha lại dùng những chứng cớ giả dối, bịa đặt để kết tội ông.

Sứ đồ Giăng khuyên con dân Chúa trong thư I Giăng 2:18-28 rằng, trong những ngày cuối cùng phải coi chừng những người chống Đấng Christ, những tiên tri giả, lãnh đạo giả. Họ là những người phát xuất từ chúng ta nhưng không thuộc chúng ta. Họ nói Lời Chúa mà lòng không tin. Họ trích một phần Lời Chúa với mục đích tối tăm, sai lạc. Chúng ta hãy cảnh giác với những lời dối trá của họ, vì “chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra.” Sứ đồ Giăng khuyên con dân Chúa nhìn vào công việc mọi người mà biết lẽ thật hay gian dối: “Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sinh ra” (I Giăng 2:29).

Bạn có luôn bày tỏ lẽ thật trong đời sống mình với những người chung quanh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã soi rọi chân lý cho con. Xin Chúa Thánh Linh dạy con luôn sống bày tỏ lẽ thật của Ngài để gây dựng đức tin cho anh chị em con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

5 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page