top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khôn Ngoan Hay Rồ Dại


Câu gốc: “Chớ ai tự dối mình: Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột” (câu 18-19a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhận định thế nào về sự khôn ngoan mà người Cô-rinh-tô tự khoe mình đang có? Dựa trên tiêu chuẩn nào để gọi một người là khôn ngoan? Sự khôn ngoan thật đem lại điều gì cho Chúa và cho người?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục luận về vấn đề khôn ngoan và rồ dại. Trước tiên, ông nhắc nhở các tín hữu tại Cô-rinh-tô đừng tưởng rằng mình đang khôn ngoan, vì khi có suy nghĩ như thế nghĩa là họ đang tự lừa dối chính mình“vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột”(câu 19).

Khi nói đến điều này, Sứ đồ Phao-lô không có ý khuyên những tín hữu ở Cô-rinh-tô, cũng như chúng ta ngày nay đừng nên học hành để có tri thức đời này, nhưng vì những tín hữu tại Cô-rinh-tô tự hào rằng mình khôn ngoan nên đã phê phán sự giảng dạy của người này, người khác rồi dẫn đến tranh cãi, chia rẽ nhau. Mỗi người trong vòng họ lại không quan tâm đến sứ điệp mà những người có trách nhiệm đã rao giảng để giúp họ sống theo lẽ thật của Đức Chúa Trời, giữ gìn sự hiệp một trong thân thể của Ngài. Ông muốn cho họ biết rằng sự khôn ngoan như thế không đưa họ đến gần với Đức Chúa Trời, trái lại cản trở họ trong sự nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh và thờ phượng Ngài, và vì thế người ấy tưởng mình khôn ngoan nhưng thật ra là rồ dại trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri biết rõ những ý tưởng của người khôn ngoan, những ý tưởng ấy đều là hư không và vô ích (câu 20). Thế thì sự khôn ngoan theo đời này là điều mà những tín hữu Cô-rinh-tô tự hào thì Sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng đó là lý cớ để họ phải tự sa vào bẫy của chính mình (câu 19).

Tri thức và sự khôn ngoan là điều tốt lành cho người biết sử dụng để làm vinh quang Danh Chúa và ích lợi cho người. Bản chất của con người là vẫn thường tự hào rằng mình rất khôn ngoan trong các nhận định và quyết định của chính mình. Song chúng ta cần cẩn trọng, vì nếu những nhận định và quyết định của chúng ta không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, không làm Đức Chúa Trời hài lòng về đời sống của chúng ta, thì chúng ta đang là người rồ dại trước mặt Ngài. Sự khôn ngoan thật sẽ tôn cao Danh Chúa, đem đến ích lợi cho chúng ta và cho cả tập thể mà chúng ta đang thuộc về.

Trước mặt Đức Chúa Trời, bạn được Ngài đánh giá là khôn ngoan hay rồ dại?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con không sống trong sự lừa dối rằng con là người khôn ngoan mà đời sống lại chối bỏ quyền phép của Đức Chúa Trời. Xin cho con luôn kính sợ và tôn thờ Ngài để được sự khôn ngoan thật từ Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

50 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page