top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Nói Ân Hậu


Nghe

Gióp 22:12-20

Câu gốc: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha quy kết cho ông Gióp tội gì? Vì sao những lời của ông Ê-li-pha không an ủi gì cho ông Gióp? Bạn cần có những lời khuyên như thế nào để đem lại khích lệ cho người khác?

Ông Ê-li-pha kết tội ông Gióp sống giả hình để che giấu tội lỗi. Ông nói Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, là Đấng sáng tạo và cai trị vũ trụ. “Ngài bước đi trên các tầng trời” vì chính Ngài đã dựng nên vũ trụ từ đất vô hình và trống không (Sáng Thế Ký 1:2). Quyền năng Chúa vĩ đại như vậy, ông Ê-li-pha hỏi ông Gióp làm sao ông có thể giấu tội lỗi mình được. Ông Ê-li-pha đặt vấn đề với ông Gióp vì sao “ông giữ lối xưa mà kẻ gian ác đã đi” mà không chịu ăn năn. Ông xác định rằng dù người ác có thịnh vượng “nhà họ đầy vật tốt,” thì họ cũng sẽ bị hình phạt. Chúa là Đấng nhân từ, dù Ngài chưa phạt người ác, nhưng trước sau gì họ cũng “bị diệt, bị thiêu đốt.” Ông Ê-li-pha cho rằng ông Gióp khéo che tội lỗi mình, không chịu ăn năn nên phải nhận tai họa, nhà tan, cửa nát, con cái chết hết; còn sự thịnh vượng trước kia ông Gióp có chỉ là do lòng nhân từ của Chúa ban cho trong giai đoạn tạm thời mà thôi.

Nội dung sứ điệp của ông Ê-li-pha không sai, nhưng ông thất bại, không đem đến sự nâng đỡ, gây dựng cho ông Gióp vì ông áp dụng sai chỗ. Ông nói rất đúng với ông Gióp rằng con người chỉ nhận được sự tha thứ khi biết ăn năn tội. Như Sứ đồ Giăng đã viết: “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình… còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:8-9). Nhưng cách thức ông Ê-li-pha dùng chân lý này để kết tội ông Gióp đang khi ông Gióp phải gánh chịu thử thách rất lớn thì hoàn toàn không đúng. Nếu ông Ê-li-pha cẩn thận hơn, không nên vội vàng lên án ông Gióp khi ông đang chịu hoạn nạn, tang thương; biết dùng lời ân hậu hơn để an ủi bạn mình thì tốt cho cả hai người biết bao.

Cơ Đốc nhân cần phải học Lời Chúa cẩn thận để ngay thẳng rao truyền lời của lẽ thật. Bên cạnh đó, con dân Chúa cần phải cầu xin sự hướng dẫn, chỉ dạy của Chúa Thánh Linh trong lời nói, cách cư xử, để khi tương giao với anh chị em mình, và những người chưa tin Chúa, đạt được kết quả. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.”

Bạn có cầu xin Chúa cho sự khôn ngoan để áp dụng Lời Chúa cách đúng đắn và thích hợp với hoàn cảnh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã tha thứ tội con. Xin Chúa Thánh Linh dạy con biết dùng lời nói khôn ngoan để khích lệ và gây dựng đức tin cho anh chị em con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Wisdom

20 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page