top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Thương - Tha Thứ


Nghe

Sáng Thế Ký 50:15-21

Câu gốc: “Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh”(Sáng Thế Ký 45:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các anh của ông Giô-sép ghét bỏ và làm hại ông? Ông Giô-sép có phản ứng gì khi gặp lại các anh sau nhiều năm xa cách? Vì sao ông Giô-sép có thể yêu thương và tha thứ cho các anh mình? Bạn áp dụng bài học này thế nào vào đời sống hằng ngày?

Vì lòng ganh tị và ghen ghét nên mười người anh của ông Giô-sép sẵn sàng giết em mình một cách không thương tiếc chỉ vì một cái áo dài và những giấc mơ (Sáng Thế Ký 37:1-30). Tuy nhiên, sau nhiều năm tháng, ông Giô-sép trải qua bao gian truân khổ nạn nơi xứ người, đến khi các anh của ông được gặp lại em mình trong địa vị cao trọng là tể tướng xứ Ai Cập. Lúc này, quyền hành ở trong tay của ông Giô-sép. Ông có thể trả thù các anh về những gì họ đã làm cho ông trong quá khứ. Nhưng vì tình yêu thương đối với các anh, ông Giô-sép đã xóa bỏ hận thù (Sáng Thế Ký 45:1-15). Dù ông Giô-sép không quên những chuyện buồn trong quá khứ, ông vẫn nói “các anh đã bán tôi” “các anh toan hại tôi,” nhưng ông không nói để trả thù mà để cảm thông cho nỗi ray rứt, dày vò của những người lầm lỗi đã biết ăn năn. Ông an ủi các anh: “Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh” (Sáng Thế Ký 45:5).

Tha thứ không phải là việc dễ làm. Nhưng ông Giô-sép có thể tha thứ cho các anh mình vì: Thứ nhất, ông nhận biết và tin cậy vào quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình trong mọi hoàn cảnh. Thứ hai, ông nhận biết và tin cậy vào sự quan phòng của Chúa. Ông tin rằng Chúa dùng những sai lầm, bắt bớ, hãm hại của các anh để thực hiện chương trình của Ngài trên đời sống ông. Thứ ba, ông kinh nghiệm được tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho ông, và ông muốn bày tỏ tình yêu đó cho ngay cả những người từng làm hại mình.

Những toan tính xấu xa của con người không thể ngăn cản kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho những người thuộc về Ngài. Thật vậy, “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Hãy học bài học yêu thương và tha thứ của ông Giô-sép để có thể yêu thương và tha thứ những người làm hại mình.

Bạn có đang cay đắng hay oán hận người nào đã từng làm bạn đau đớn không? Bạn đã và đang làm gì với họ?

Lạy Chúa, bài học tha thứ rất khó học, nhưng xin Chúa giúp con có thể sống với mọi người bằng tình yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho người từng làm hại con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Forgiveness

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page