top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Tha Thứ Diệu Kỳ Của Chúa


Câu gốc: “Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi Thiên 103 ca ngợi Chúa về điều gì? Ông chúc tụng những bản tính tốt đẹp nào của Chúa? Ông nhấn mạnh sự tha thứ của Chúa thế nào? Bạn có kinh nghiệm gì về sự tha thứ diệu kỳ của Chúa?

Thi Thiên 103 do Vua Đa-vít làm để ca ngợi ân sủng lạ lùng của Đức Giê-hô-va, Đấng đã tha thứ bao tội lỗi của ông. Vua Đa-vít từng phạm những tội rất nghiêm trọng trước mặt Chúa, nhưng khi ông nhận ra tội lỗi của mình thì ông thật lòng ăn năn và đã kinh nghiệm sự tha thứ diệu kỳ của Chúa. Do đó, Vua Đa-vít đã viết rất nhiều Thi Thiên ca ngợi Đức Chúa Trời về lòng thương xót và nhân từ của Ngài.

Trong phần này, Vua Đa-vít kêu gọi con dân Chúa hãy ca tụng Chúa và đừng quên các ân huệ Chúa đã làm trên đời sống mỗi người. Điều quan trọng nhất mà chúng ta phải luôn cảm tạ và chúc tụng Chúa, đó là được Ngài tha thứ tội ác chúng ta (câu 1-3). Mỗi Cơ Đốc nhân khi tin Chúa là nhận được sự tha thứ và cứu rỗi từ Chúa. Không những thế, Chúa còn ban phước, tiếp trợ, chăm sóc cho đời sống chúng ta qua các nhu cầu hằng ngày (câu 5). Tiếp theo, Vua Đa-vít ca ngợi những bản tính tuyệt vời của Chúa như công bình, ngay thẳng, thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ (câu 8).

Vua Đa-vít đã đưa ra những ơn lành tuyệt vời của Đức Chúa Trời qua phần đầu của Thi Thiên 103 để kêu gọi chúng ta phải ca tụng và cảm tạ Chúa không thôi. Tuy nhiên, trong những câu tiếp theo, ông nêu lên một điểm nổi bật mà mỗi chúng ta phải luôn nhớ để biết ơn Chúa, đó là những việc mà Chúa KHÔNG làm đối với chúng ta: “Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi” (câu 9-10). Điều này cho thấy rõ Chúa của chúng ta thật tuyệt vời biết bao! Sự tha thứ của Ngài có giá trị đời đời. Một khi Ngài hứa tha thứ cho chúng ta là Ngài sẽ không nhớ đến nữa. Ngài đã cất sự vi phạm của chúng ta cách xa như phương đông xa cách phương tây (câu 12). Khi suy nghĩ đến việc Chúa không xử chúng ta theo tội của chúng ta thì rõ ràng sự nhân từ của Ngài quá lớn! Làm sao chúng ta có thể đứng nổi nếu Chúa đối đãi chúng ta theo những vi phạm của mình? Làm sao chúng ta có thể sống nổi nếu Chúa giận chúng ta đến đời đời? Ôi, sự nhân từ, thương xót, và sự tha thứ của Chúa diệu kỳ biết bao! Ha-lê-lu-gia!

Bạn quyết định sống như thế nào khi học biết về sự tha thứ diệu kỳ của Chúa dành cho bạn?

Tạ ơn Chúa về những ơn lành Ngài đã làm trên đời sống con và cả những điều Chúa không làm cho con theo sự vi phạm của con. Xin cho con kinh nghiệm sự tha thứ diệu kỳ của Ngài để con cũng có thể dễ dàng tha thứ cho người khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page