top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tha Thứ Trước Khi Được Tha Thứ


Nghe

Mác 11:22-25

Câu gốc: “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì về sự cầu nguyện? Một trong những điều kiện quan trọng để lời cầu nguyện được nhậm là gì? Bí quyết nào giúp bạn có thể tha thứ người khác?

Từ câu chuyện cây vả đầy lá nhưng không có trái bị Chúa Giê-xu quở đã chết khô (Mác 11:13-14, 21), Ngài đã dạy các môn đệ về đức tin nơi Đức Chúa Trời. Một đức tin vững vàng có thể dời núi được vì không việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được (câu 23). Từ đó, Chúa dạy họ về sự cầu nguyện với đức tin. Khi họ cầu xin Chúa điều gì mà lòng tin chắc theo ý muốn Chúa thì sẽ được nhậm lời. Tuy nhiên, ngoài đức tin cần phải có khi cầu nguyện thì một điều kiện quan trọng nữa không thể thiếu đó là sự tha thứ. Chúa Giê-xu nói rất rõ: “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.” Chúng ta biết Chúa đã tha thứ mọi vi phạm của chúng ta qua sự chết của Ngài trên thập tự giá dù chúng ta không xứng đáng, thì không có lý gì chúng ta lại không tha thứ cho người khác. Lòng cay đắng và bất bình giống như một bức tường to lớn ngăn trở giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, cho nên trước khi đến với Ngài trong sự cầu nguyện, chúng ta cần phá tan bức tường của sự bất hòa với người khác trước. Đây là sự nhắc nhở dành cho mỗi Cơ Đốc nhân để biết tự xét mình trước khi đến với Chúa.

Tha thứ cho một người từng xúc phạm hay làm tổn hại mình thật không dễ, nhưng bởi ơn Chúa ban thì không gì không làm được. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc đến luật tha thứ dựa vào Lời Chúa trong các sách Phúc Âm. Ông khuyên: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Một trong những bí quyết giúp chúng ta có thể tha thứ người khác đó là nhớ những điều Chúa Giê-xu đã phải chịu vì chúng ta và nhờ Ngài mà chúng ta được tha thứ và phục hòa. Vậy, chúng ta giữ sự tức giận và cay đắng đối với người khác làm gì khi chúng ta biết điều đó là không tốt và không vui lòng Chúa.

Trong bài cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ, Ngài dạy: “Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con” (Ma-thi-ơ 6:12). Trước khi xin Chúa tha thứ những sai phạm của mình, chúng ta cần tha thứ người khác và giải hòa trước.

Bạn có đang bất bình với ai không? Bạn có sẵn sàng nhờ ơn Chúa để tha thứ và giải hòa với người đó chưa?

Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng biết tha thứ. Xin giúp con kinh nghiệm rõ hơn về sự tha thứ của Ngài để con có thể dễ dàng tha thứ cho người khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Forgiveness

7 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page