top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đẩy Người Rời Xa Chúa


Câu gốc: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha khuyên ông Gióp điều gì? Lời khuyên của ông đúng và sai như thế nào? Bạn cần làm gì khi đến với người khác trong hoạn nạn họ gặp?

Nhiều con dân Chúa dù hiểu biết Lời Chúa, nhưng khi đến với người khác đã dùng những phương cách gây dựng không phù hợp, nên thay vì đem người khác đến với Chúa, họ đã đẩy anh chị em mình rời xa Chúa. Ông Ê-li-pha là một ví dụ điển hình, ông nói đúng về lý thuyết một phần nhưng lại sai khi áp dụng vào thực tế, khiến ông Gióp càng thêm đau lòng. Những lời thúc ép ông Gióp phải ăn năn không những sai về nhận thức mà còn sai về động cơ. Ông Ê-li-pha kêu gọi ông Gióp hòa thuận với Chúa, nhận lãnh và vâng lời Chúa, từ bỏ tội lỗi và xem Chúa là kho báu lớn nhất của mình; cầu nguyện và tìm kiếm Chúa thì ông sẽ nhận được sự phục hồi, làm cho Ngài thành quý báu đối với ông; sẽ được vui sướng, được Chúa trả lời, giúp đỡ, soi sáng, và được sự cứu rỗi của Chúa. Những lời ông Ê-li-pha hướng ông Gióp đến với Chúa chỉ vì những phước hạnh trần gian cũng như phước hạnh thiêng liêng, nhưng ông quên đi giá trị của sự phục hồi với Chúa không chỉ là phước hạnh mà quan trọng hơn hết là làm cho Chúa vui lòng, thờ phượng, chúc tụng, và phục vụ Ngài. Ông Ê-li-pha cũng sai khi áp dụng không đúng người; ông Gióp bị tai họa không vì tội ông làm. Ông Ê-li-pha cũng nói không đúng thời điểm, hoàn cảnh, nên đã khiến ông Gióp thêm đau đớn.

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân giống như ông Ê-li-pha, khi làm chứng về Chúa cũng kêu gọi thân hữu tin nhận Chúa để được thịnh vượng tạm bợ trên thế gian, được phước v.v... nhưng không nói đến giá trị của sự sống đời đời và con đường hẹp, gian khổ mà họ phải đi khi theo Chúa. Nhiều người không cầu nguyện xin sự khôn ngoan và tình yêu của Chúa, nên họ đến với tha nhân không có sự cảm thông, yêu thương mà chỉ cố gắng kết tội họ. Vô tình, những hành vi, cử chỉ hay lời nói của họ đã dẫn những thân hữu cũng như anh chị em mình rời xa Chúa. Chúa đến thế gian không phải để kết tội, nhưng để yêu và cứu tội nhân. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là tội nhân, chúng ta cũng phải đến với anh chị em mình với tấm lòng yêu thương, cảm thông để thật sự giúp đỡ người khác đúng lúc, đúng hoàn cảnh, và đúng người.

Bạn có vì yêu người mà đến với người, giúp người đến với Chúa không?

Tạ ơn Chúa vì con có những anh chị em nâng đỡ con, giúp con vượt qua những thử thách. Xin cho con có sự khôn ngoan, lòng yêu thương, và lời nói ân lành để gây dựng người khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page