top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Được Chọn Để Sống Giống Chúa


Cô-lô-se 3:12-17

Câu gốc: “Vậy anh em là người chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người được Chúa chọn gọi là gì? Sứ đồ Phao-lô nhắc họ phải sống thế nào? Là người được Chúa chọn, bạn sống thế nào để mỗi ngày giống Chúa hơn?

Cơ Đốc nhân là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa để biệt riêng ra thánh và trở nên con cái yêu dấu của Ngài (câu 12a). Ngay từ ban đầu khi Chúa kêu gọi và chọn lựa người Ít-ra-ên, Ngài muốn lập một dòng dõi thánh cho riêng Ngài (Phục Truyền 4:37). Vì thế, trong các thư tín, Sứ đồ Phao-lô và Sứ đồ Phi-e-rơ thường xuyên nhắc tín hữu trong các Hội Thánh nhớ rằng họ được chọn để trở nên người thánh trước mặt Chúa (Ê-phê-sô 1:4; I Phi-e-rơ 2:9). Đời sống của một con cái Chúa thật thì ngày càng phải trở nên giống Chúa.

Ở đây, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi và nhắc nhở các tín hữu tại Cô-lô-se và cả chúng ta ngày nay “hãy có lòng thương xót, mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục và tha thứ nhau…” (câu 12-13). Đây là những mỹ đức mà người được Chúa chọn và yêu thương phải sống với nhau như vậy. Nhưng vượt trên những mỹ đức đó, mỗi Cơ Đốc nhân phải “mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14). Tình yêu thương là mỹ đức quan trọng nhất của Cơ Đốc nhân, có tác dụng như sợi dây buộc chặt các mỹ đức khác lại với nhau. Tình yêu thương cũng là mỹ đức đầu tiên của trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Khi chúng ta để cho tình yêu thương hướng dẫn cuộc đời mình thì tự nhiên những mỹ đức khác cũng sẽ nảy sinh trong đời sống hằng ngày.

Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu được sự bình an của Chúa cai trị trong lòng (câu 15a). Ông dùng từ “cai trị” trong nguyên văn là một thuật ngữ điền kinh, hàm ý hãy để sự bình an của Chúa điều khiển chúng ta như một trọng tài hay nhà tổ chức giải đấu, có thể dẫn dắt và giúp chúng ta đi theo ý muốn Chúa. Khi chúng ta vâng theo ý muốn của Chúa thì lòng được bình an, và khi trong lòng có sự bình an Chúa ban thì môi miệng lúc nào cũng muốn ca ngợi, cảm tạ Chúa (câu 16). Một điều nữa cho thấy khi lòng chúng ta được sự bình an của Chúa cai trị là khi chúng ta luôn muốn sống hòa bình với mọi người, nhất là những anh chị em trong cùng Hội Thánh, vì chính nhờ sự bình an đó mà chúng ta “đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể” (câu 15b). Là những người được Chúa chọn, Cơ Đốc nhân cần có một đời sống thánh khiết, yêu thương, và mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, thể hiện những mỹ đức giống như Chúa trong cuộc sống để mọi người thấy Chúa qua chúng ta.

Bạn có đang sống một cuộc đời trở nên giống Chúa mỗi ngày không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức rằng con được Chúa chọn để sống một cuộc đời càng giống Chúa hơn mỗi ngày để những người chung quanh thấy Chúa qua con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

122 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page